Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της γλωσσικής ποικιλίας της Αγιάσου Λέσβου: γλωσσικές στάσεις και πρακτικές των νεότερων γενεών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή βασίζεται στην κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση που επιχειρήθηκε για τη διαλεκτική ποικιλία που ομιλείται στην Αγιάσο της Λέσβου. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις γλωσσικές στάσεις των κατοίκων της περιοχής της Αγιάσου απέναντι στην τοπική γλωσσική ποικιλία. Η έρευνα εστιάζει στις νεότερες γενιές, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 20-40 ετών, καθώς ο ρόλος τους θεωρείται κρίσιμος για τη μελέτη της διατήρησης της γλώσσας, της γλωσσικής μετατόπισης ή του γλωσσικού «θανάτου». Η υπόθεση εργασίας πηγάζει από την κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από το υψηλό κύρος της νεοελληνικής κοινής και το χαμηλό κύρος των τοπικών ποικιλιών, που βρίσκονται γενικότερα σε συρρίκνωση. Τα κύρια ευρήματα αυτής της έρευνας σχετίζονται πρωτίστως με τις θετικές στάσεις τόσο των ομιλητών/τριών όσο και των μη ομιλητών/τριών, αλλά και με τις ιδιαίτερες γλωσσικές τους πρακτικές. Παρατηρείται μια ευρεία χρήση της γλωσσικής ποικιλίας και αναδεικνύονται διά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation draws on the sociolinguistic approach of the variety of Modern Greek spoken in Agiasos, Lesvos. The aim of this research is to investigate the language attitudes of residents of Agiasos towards their regional variety. The main focus is on the younger generations, in particular the age groups between 20 and 40, as their role is crucial for studying language maintenance, language shift or language “death”. The working hypothesis stems from the sociolinguistic reality, which is characterized by high prestige of Modern Greek koine and low prestige of regional varieties at large. The main findings of this research are primarily related to the positive attitudes of both speakers and non-speakers, as well as their particular language practices. There is widespread use of the regional variety and various aspects of this use are highlighted, such as its written use, its presence in the linguistic and semiotic landscape, as well as its commodification.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52972
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52972
ND
52972
Εναλλακτικός τίτλος
Sociolinguistic approach of the language variety of Agiasos Lesvos: language attitudes and practices of younger generations
Συγγραφέας
Κουνιαρέλλη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κανάκης Κώστας
Ράλλη Αγγελική
Κουρδής Ευάγγελος
Γεωργαλίδου Μαριάνθη
Καϊλής Χασάν
Παπαζαχαρίου Δημήτριος
Καντσά Βενετία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνιογλωσσολογία; Γλωσσικές στάσεις ομιλητών; Ηλικιακά νέοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)