Η ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών

Περίληψη

Θέμα της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής εξέλιξης του μνημείου της λεγόμενης ‘Ρωμαϊκής Αγοράς’ των Δελφών. Η εν λόγω διατριβή εκπονήθηκε στο διάστημα 2017-2022 υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Jean-Charles Moretti (Lyon 2-IRAA-CNRS) και Πλάτωνα Πετρίδη (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο συνεπίβλεψης μεταξύ των πανεπιστημίων Université Lumière Lyon 2 και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έγινε με την άδεια και τη στήριξη των τελευταίων ανασκαφέων του μνημείου, V. Déroche και Π. Πετρίδη, της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.Η λεγόμενη ‘Ρωμαϊκή Αγορά’ των Δελφών αποτελεί το μνημειακό συγκρότημα της Ύστερης Αρχαιότητας που καταλαμβάνει τον χώρο μπροστά από την κύρια είσοδο του ιερού του Απόλλωνα στους Δελφούς, στο νοτιοανατολικό άκρο του περιβόλου. Πρόκειται για ένα μνημειακό περίστυλο οικοδόμημα, το δυτικό τμήμα του οποίου εφάπτεται στον περίβ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the thesis entitled "The Roman Agora at Delphi" is the evolution of the architecture and uses of the monumental complex of the so-called "Roman Agora" of Delphi, between the Imperial period and the Late Roman and Early Byzantine periods, i.e. between the 3rd and 7th centuries A.D.The Roman Agora is the monumental complex that occupies the space in front of the southeast entrance of the sanctuary of Apollo and was discovered during the Great Excavation of Delphi (1892-1903). Although it constitutes one of the best preserved monuments of Late Antiquity in Delphi, the Roman Agora has never been the subject of a specific research in the form of a monograph.Building on the important research already carried out, the thesis aims to contribute not only to the restitution of the history of the monument, but also to the understanding of the urban evolution of the city of Delphi, especially during the Early Byzantine period. The thesis is not exclusively devoted to the architectur ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L’objet de la thèse intitulée « L’Agora romaine de Delphes » est l'évolution de l’architecture et des usages du complexe monumental de Delphes appelé Agora romaine entre l’époque impériale et les périodes romaine tardive et protobyzantine, soit entre le IIIe et le VIIe s. apr. J.-C. L’Agora romaine est l’ensemble monumental qui occupe l’espace devant l’entrée sud-est du sanctuaire d’Apollon et qui a été mis au jour durant les travaux de la Grande Fouille de Delphes (1892-1903). Bien qu’elle constitue l’un des ensembles monumentaux les mieux conservés de Delphes, l’Agora romaine n’a jamais fait l’objet d’une recherche spécifique, sous la forme d’une monographie. En partant d’une recherche importante déjà effectuée sur le monument, la thèse vise à contribuer non seulement à la restitution de l’histoire du monument, mais aussi à la compréhension de l’évolution urbaine de la ville de Delphes, principalement durant la période protobyzantine. Cette thèse n’est pas exclusivement consacrée à ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/52915
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52915
ND
52915
Εναλλακτικός τίτλος
The roman Agora at Delphi
L' Agora romaine de Delphes
Συγγραφέας
Μιχαήλ, Νικόλαος-Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Morreti Jean-Charles
Πετρίδης Πλάτων
Marc Jean-Yves
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Catherine Saliou
Κανελλόπουλος Χρύσανθος
Morreti Jean-Charles
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ρωμαϊκή Αγορά; Δελφοί; Ύστερη αρχαιότητα; Πρωτοβυζαντινή περίοδος; Αρχιτεκτονική, Βυζαντινή; Αρχιτεκτονική, Ρωμαϊκή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.