Ιδέα και Ον, Κάλλος και Αλήθεια στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή στοχεύει να (επαν)εξετάσει σύνολη την πλατωνική και αριστοτελική μεταφυσική, μέσα από ένα νέο πρίσμα που θέλει τους δύο φιλοσόφους μετόχους μιας κοινής πάλης με το αιώνιο πρόβλημα της ανεξάλειπτης διχοστασίας του Έξω και του Μέσα, του Πράγματος και του Εαυτού του, ήτοι -καλύτερα- του Όντος και της Ουσίας (του). Συγκεκριμένα, εκκινώντας από τον σκεπτικισμό απέναντι στις διαδεδομένες εξισώσεις (σε κάθε πιθανό συνδυασμό) των όρων Ον/Ιδέα/Ουσία/Είδος, στοχεύει να εξερευνήσει την αινιγματική δομή αυτού του προβλήματος μέσα από την εκ του σύνεγγυς εξέταση των λεπτών και επικαλυπτόμενων συσχετίσεων αυτών των εννοιών, που ενίοτε εκβάλλουν στο όριο της παραδοξότητας, ενέχοντας σχέσεις ταυτόχρονης διάζευξης και σύζευξης ή μιαν αλληλοπεριχώρηση που καθιστά τα όρια της κάθε έννοιας δυσδιάκριτα. Μέσα από αυτήν την μελέτη, που λαμβάνει την μορφή μιας νοητ(ικ)ής χωρο-λογίας, θα ισχυροποιηθεί η υπόθεση μιας σχετικής συνέχειας και μιας αντίστροφης συμμετρικότητας των φιλοσοφικών εγχε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aims to (re)examine Platonic and Aristotelian metaphysics as a whole, through a new prism that considers the two philosophers as having a share in a common struggle against the eternal problem of the ineradicable dichotomy of the Outside and the Inside, of the Thing and its Self, that is -to put it in a better way- of Being and the Essence (of it). Specifically, starting from a skepticism concerning the widespread equations (in every possible combination) of the terms Being/Idea/Substance/Form/Essence, it aims to explore the enigmatic structure of this problem through a close examination of the subtle and overlapping relationships of these concepts, which sometimes border on the paradoxical, involving relations of simultaneous disjunction and conjugation or an intertwining that makes the boundaries of each concept indiscernible. Through this study, which takes the form of a (noetic) space-ology of the Intelligible, the hypothesis of a relative continuity and of an in ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/52755
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52755
ND
52755
Εναλλακτικός τίτλος
Idea and Being, Beauty and Truth in Plato and Aristotle
Συγγραφέας
Νίκας, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζωγραφίδης Γεώργιος
Θανασάς Παναγιώτης
Πενολίδης Θεόδωρος
Γκολίτσης Παντελής
Ράγκος Σπυρίδων
Σταυριανέας Στασινός
Δήμας Πάνος
Κάλφας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Ιδέα; Είδος; Ον; Ουσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.