Η δημιουργικότητα στη συνεργατική διασκευή ψηφιακών δομημάτων των σχολικών βιβλίων για τα μαθηματικά ως ¨παράθυρο¨ για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθηματικών

Περίληψη

Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών και, ειδικότερα, στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Μαθηματικών καθώς σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων. Έχει ως κεντρικό στόχο την περιγραφή και τη μελέτη των πρακτικών που οι ίδιοι και οι ίδιες χρησιμοποιούν και πώς οι πρακτικές αυτές εξελίσσονται, καθώς σχεδιάζουν διδασκαλίες με ψηφιακά μέσα, για να τις εφαρμόσουν στην τάξη. Μια βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι η μελέτη εκπαιδευτικών, ειδικότερα Μαθηματικών ως σχεδιαστές διδακτικών παρεμβάσεων που αξιοποιούν εκπαιδευτικούς πόρους και η λεπτομερής περιγραφή της ευχέρειας που έχουν ή των δυσκολιών που συναντούν στο σχεδιασμό βοηθά στην κατανόηση των γνώσεων και των πρακτικών που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτόν τον σχεδιασμό, ως επαγγελματίες που έχουν την δυνατότητα εξελίσσονται (Remillard, 2018) . Ο ερευνητής μελέτησε εκπαιδευτικούς Μαθηματικών ως σχεδιαστές διδακτικών παρεμβάσεων που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research is part of the wider research field of Mathematics Teaching and, in particular, in the field of professional development of Mathematics teachers as they design teaching interventions using digital media. Its central aim is to describe and study the practices they use and how these practices evolve as they design lessons with digital media to implement in the classroom. A basic assumption of the present research is that the study of teachers, especially Mathematics as designers of teaching interventions that utilize educational resources and the detailed description of the fluency they have or the difficulties they encounter in planning helps to understand the knowledge and practices used by teachers in this design, as professionals who have the ability to evolve (Remillard, 2018). The researcher studied Mathematics teachers as designers of didactic interventions that utilize digital media and in particular Mathematics micro-experiments of the interactive school books of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52556
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52556
ND
52556
Εναλλακτικός τίτλος
Creativity as a window to mathematics teachers’ professional development, while they co-adapt textbooks’ digital artifacts for mathematics
Συγγραφέας
Διαμαντίδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυνηγός Πολυχρόνης
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Ψυχάρης Γεώργιος
Πόταρη Δέσποινα
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Ρουσσάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματικά, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική μαθηματικών; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών; Δημιουργικότητα, Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάλυση των συνεπειών της; Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση; Θεωρία δραστηριότητας; Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)