Σώμα κειμένων και ηλεκτρονικό μορφολογικό-σημασιολογικό λεξικό της ελληνικής ειδικής γλώσσας των τραπεζικών συμβάσεων: θέματα εναρμόνισης της γλώσσας και εφαρμογές στην εκμάθησή της και στη μετάφραση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Σώμα κειμένων και ηλεκτρονικό μορφολογικό-σημασιολογικό λεξικό της ελληνικής ειδικής γλώσσας των τραπεζικών συμβάσεων. Θέματα εναρμόνισης της γλώσσας και εφαρμογές στην εκμάθησή της και στη μετάφραση» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της ειδικής γλώσσας των τραπεζικών συμβάσεων στον βαθμό που αυτή η ειδική γλώσσα εναρμονίζεται με τους κανόνες που υπαγορεύουν οι γραμματικές, τα λεξικά και οι σχετικοί οδηγοί που αφορούν τη νομική κυρίως γλώσσα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα σώμα κειμένων το οποίο συστάθηκε από γνήσια τραπεζικά κείμενα που αφορούν συμβάσεις κάθε είδους (δανείου, leasing, ασφάλειας, έκδοσης πιστωτικών καρτών κ.ά.). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι, ενώ η πρόθεση αρχικά ήταν να συλλεχθεί υλικό των συμβάσεων από όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προβλήματα διαδικαστικά εμπόδισαν αυτήν την πρόθεση και γι’ αυτό το μέγεθος σώματος κειμένου δεν υπήρξε τόσο μεγάλο όσο επιδιώκαμε εξαρχής. Για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του απαιτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this doctoral thesis with title: “Text corpus and electronic morphological-semantic dictionary of the Greek special language of bank contracts. Language harmonization issues and applications in learning and translation” is the study of the special language of bank contracts, to the degree that this special language harmonizes with the rules set by grammar books, dictionaries and relevant guidebooks concerning mainly the legal language. This study was conducted by using a text corpus comprised of authentic banking texts which concern contracts of all kinds (loan, leasing, insurance, credit card issuing etc.). However, it must be pointed out that while our initial intention was to collect bank contract material from all Greek systemic banks, this was hindered by procedural problems and thus the size of the text corpus was not as large as expected. Therefore, in order to overcome the obstacle of the required size of the text corpus, we decided to enrich it with articles fr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52417
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52417
ND
52417
Εναλλακτικός τίτλος
Text corpus and electronic morphological-semantic dictionary of the Greek special language of bank contracts: language harmonization issues and applications in learning and translation
Συγγραφέας
Βαδάση, Κωνσταντία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Φραντζή Αικατερίνη
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Κυριακοπούλου Παναγιώτα
Κριμπάς Παναγιώτης
Νικολού Καλομοίρα
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Στριμπής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λεκτικά Συντάγματα; Νομική γλώσσα; Τραπεζικές συμβάσεις; Σώματα κειμένων; Γλώσσα για ειδικούς σκοπούς; Γλώσσα των τραπεζικών συμβάσεων; Ακρώνυμα; ακρωνύμια; Αρκτικόλεξα; Συντομεύσεις; Συντομογραφίες; Μετάφραση; Μηχανική μετάφραση; Αυτόματη μετάφραση; Νεοελληνική γλώσσα-καθαρεύουσα; Καθαρεύουσα; Νεοελληνική γλώσσα; Δημοτική γλώσσα; Αρχαϊκότητα; Λογιότητα; Λόγιο στοιχείο στη γλώσσα; Αρχαϊκό στοιχείο στη γλώσσα; Νέα ελληνική; Γλωσσολογία; Εφαρμογές στη μετάφραση; Εφαρμογές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας; Εκμάθηση της νέας ελληνικής; Λεκτικά Συντάγματα; Μορφολογία; Πεπερασμένα αυτόματα; Λεξικό-γραμματική; Σημασιολογία; Μορφολογικό λεξικό; Ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό; Ανάλυση Σώματος Κειμένων; Ορολογία; Υπολογιστική γλωσσολογία; Τεχνική γλωσσολογία; Εναρμόνιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)