Κατασκευή σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με την προσθήκη ανακυκλούμενων υλικών από απόβλητα κατεδάφισης κτιρίων και μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων τους

Περίληψη

Τα σύνθετα πολυμερικής μήτρας (PMCs) χρησιμοποιούνται στην εποχή μας ευρέως, σε πολλές και ποικίλες εφαρμογές. Το ιδιαίτερα χαμηλό τους κόστος συγκριτικά με άλλα υλικά, οι απλές τεχνικές κατασκευής και οι σχετικά καλές ιδιότητες που παρουσιάζουν τα έχουν τοποθετήσει σε κυρίαρχη θέση σε πάρα πολλούς τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς.Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας είναι και η αξιοσημείωτα καλή θερμομονωτική απόδοση που παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά. Η ιδιότητά τους αυτή, αποδίδεται στον χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του πολυμερούς συστήματος που χρησιμοποιείται αποτελώντας την μήτρα του τελικού συνθέτου και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση τέτοιου τύπου προϊόντων σε πλήθος δομικών και κατασκευαστικών εφαρμογών.Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική έρευνα έχει επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικών που να παρουσιάζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες. Ωστόσο, τα υψηλά κόστη ορισμένων ενισχυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Polymer matrix composites (PMCs) are extensively used in numerous applications nowadays. The low cost, simple manufacturing techniques and the relatively good properties that these materials exhibit, have placed them in a dominating position in many technological and scientific aspects.Moreover PMCs are also characterized by significantly good heat insulation efficiencies in comparison to conventional materials. This is attributed to the low thermal conductivity coefficient of the polymer system that is usually used to form the PMCs’ matrix and has led to their wide utilization in many applications within the construction sector.During the last decades, researchers have focused on the development of materials with enhanced mechanical properties. The high costs of some reinforcing additives however, have driven scientific research into the consideration of alternative kinds of filling (embedding additives) materials in composites’ manufacturing.At the same time, environmental awareness ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
DOI
10.12681/eadd/52346
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52346
ND
52346
Εναλλακτικός τίτλος
Development of polymer matrix composites with recycled materials from building demolition waste and study of their mechanical and thermal properties
Συγγραφέας
Μπογιατζίδης, Κωνσταντίνος του Ιορδάνης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Ζουμπουλάκης Λουκάς
Μπακόλας Αστέριος
Μοροπούλου Αντωνία
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Τσακαλάκης Κωνσταντίνος
Ρεμουντάκη Εμμανουέλλα
Κομίλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας; Μηχανικές ιδιότητες; Θερμικές ιδιότητες; Χαρακτηρισμός υλικών; Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.