Διαμόρφωση και λειτουργία εργαστηρίων δημιουργικής γραφής στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων: δυνατότητες και όρια

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.) έχει ως θέμα τη διαμόρφωση και τη λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.) στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχικά, αυτή η Δ.Δ. προσεγγίζει θεωρητικά όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη «Λογοτεχνία», τη «Δημιουργική Γραφή», και τα «Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής». Στη συνέχεια, αναλύει την έρευνα και τη μεθοδολογία στα Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής Ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα η Δ.Δ., εξηγεί τον τρόπο προώθησης των Β.Ε.Δ.ΓΡ. που οργανώνει η υποφαινόμενη ερευνήτρια, σημειώνει τα ποσοστά ανταπόκρισης, εξετάζει το προφίλ των συμμετεχόντων στα Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τη χρήση ερωτηματολογίου, σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες προτάσεις διδασκαλίας, συγκεντρώνει τα παραγόμενα κείμενα των συμμετεχόντων και διασφαλίζει την ποιότητα των Β.Ε.Δ.ΓΡ. μέσω της αξιολόγησης. Ακολούθως, η Δ.Δ. παρουσιάζει τα αποτελέσματα των Β.Ε.Δ.ΓΡ. Ακόμη, η παρούσα Δ.Δ. αναλύει και συζητά τα δεδομένα που συνέλεξε με σκοπό να ανιχνε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this Dissertation Thesis (DTh) is the configuration and operation of Experiential Creative Writing Workshops (ECWW) in non-formal adult education. Initially, this DTh approaches terms in a theoretical basis and conditions related to "Literature", "Creative Writing", and "Experiential Creative Writing Workshops". Then, the DTh analyzes the research and methodology in the ECWW for Adults. More specifically, the current Thesis explains how to promote ECWW, organized by the underlying researcher, notes the response rates, examines the profile of the participants in ECWW by analyzing questionnaires, designs and implements modern and innovative teaching proposals, collects the texts produced by the participants and ensures the quality of ECWW. through evaluation. Furthermore, this DTh presents the results of ECWW, as well as, the research conducted. Moreover, the present DTh analyzes and discusses the data collected in order to detect / predict the future of ECWW in this are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52246
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52246
ND
52246
Εναλλακτικός τίτλος
Configuration and functioning of creative writing workshops in informal adult education: possibilities and boundaries
Συγγραφέας
Ελένη, Γκόρα του Χαρίσιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ακριτόπουλος Αλεξανδρος
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Ιορδανίδης Γεώργιος
Γρίβα Ελένη
Θωίδης Ιωάννης
Καμαρούδης Σταύρος
Σακελλαρίου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δημιουργική γραφή; Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής; Εκπαίδευση ενηλίκων; Marketing; Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)