Η ρόφηση και η δραστικότητα της φουρφουράλης σε πρότυπους μονομεταλλικούς και διμεταλλικούς καταλύτες νικελίου, χαλκού και λευκόχρυσου

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, οι αλληλεπιδράσεις του πολυλειτουργικού μορίου της φουρφουράλης καθώς και άλλων συνοδών φουρανικών ενώσεων, διερευνήθηκαν σε πρότυπες μονομεταλλικές και διμεταλλικές επιφάνειες, με συνδυασμό πειραματικών τεχνικών (TPD, LEED, UPS, XPS και VCKP) σε συνθήκες UHV καθώς και υπολογιστικών προσεγγίσεων (DFT). Κεντρικός στόχος ήταν, η κατανόηση της επιφανειακής χημείας διαφόρων κρυσταλλογραφικών επιπέδων του Ni, ως προς την δραστικότητα αλλά και την εκλεκτικότητα υδρογόνωσης της φουρφουράλης προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η φουρφουρυλική αλκοόλη και το 2-μεθυλοφουράνιο. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν, η βαθμωτή επιφάνεια Ni(119) (5Ni(001)×(111)) και η επίπεδη επιφάνεια Ni(111). Επιπλέον, εξετάστηκε η τροποποίηση των πρότυπων επιφανειών νικελίου με χαλκό ως προς την μεταβολή της ρόφησης, της εκλεκτικότητας και της συνολικής δραστικότητας της φουρφουράλης. Τέλος, μελετήθηκε η δραστικότητας της φουρφουράλης στην πρότυπη καταλυτική επιφάνειας της Pt(111) που α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work, the interactions of furfural, a multifunctional molecule, as well as other furanic derivatives, were studied on model monometallic and bimetallic surfaces, with a combination of experimental methods (TPD, LEED, UPS, XPS and VCKP) under UHV conditions and computational approaches (DFT). The primary goal was to explore the surface chemistry of different Ni crystallographic facets, both in terms of activity and selectivity for the hydrogenation of furfural to high added value compounds such as furfuryl alcohol and 2-methylfuran. More specifically, we have studied the stepped Ni(119) (also described as 5Ni(001)×(111)) and the planar Ni(111) surfaces. The effect of modifying the model nickel surfaces with Cu towards the adsorption and the selective hydrogenation of furfural was also studied. Finally, the reactivity of furfural on the model Pt(111) catalytic surface, which corresponds to the most thoroughly studied system, are presented; thus, the results may be utilized ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52234
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52234
ND
52234
Εναλλακτικός τίτλος
The adsorption and reactivity of furfural on model monometallic and bimetallic catalysts based on nickel, copper, and platinum
Συγγραφέας
Τσάτσος, Σωτήριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Επιστήμης Επιφανειών
Εξεταστική επιτροπή
Κυριακού Γεώργιος
Κέννου Στυλιανή
Κονταρίδης Δημήτριος
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Μαντζαβίνος Διονύσιος
Μαυραντζάς Βλάσιος
Μπεμπέλης Συμεών
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά
Ετερογενής κατάλυση; Επιστήμη επιφανειών και διεπιφανειών; Φουρφουράλη; ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ; Βιομάζα; Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας; Τσάτσος Σωτήριος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.