Αξιολόγηση της κατανομής και της κινητικότητας LNAPL σε ετερογενή πορώδη μέσα λόγω διακυμάνσεων στον υδροφόρο ορίζοντα

Περίληψη

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση της κατανομής και της κινητικότητας του LNAPL σε ετερογενή πορώδη μέσα υπό την επίδραση των διακυμάνσεων του υδροφόρου ορίζοντα. Αν και έχει αναγνωριστεί ότι οι αλλαγές της ποτενσιομετρικής επιφάνειας (Zaw) μπορεί να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μεταβιβαστικότητα του LNAPL (Tn), σχετικές δημοσιευμένες εργασίες πεδίου είναι περιορισμένες και παρέχεται ελάχιστη εικόνα σχετικά με τον αντίκτυπο της γεωλογικής ετερογένειας και της πολύπλοκης κατανομής NAPL. Αυτή η ερευνητική εργασία περιλαμβάνει μελέτες πεδίου σε μια ετερογενή περιοχή ρυπασμένη με βενζίνη που παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις του υδροφόρου ορίζοντα 2 - 3 m. Η κατανομή του LNAPL και οι υδρογεωλογικές συνθήκες αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας διαγράμματα διαγνωστικού μετρητή, υδροστρωματογραφίες, συγκεντρώσεις ρύπων στους γεωλογικούς πυρήνες, μεθόδους χαρακτηρισμού υψηλής ανάλυσης, προσομοιώσεις LDRM και δοκιμές baildown. Το Tn αξιολογήθηκε με τη χρήση δοκιμών bail-down τόσο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is focused on examining LNAPL distribution and mobility in heterogeneous porous media under the effect of water table fluctuations. Although it has been recognised that the potentiometric surface (Zaw) changes may play a crucial role on LNAPL transmissivity (Tn), the related field based published work that has directly address it is limited and provides little insight regarding the impact of geological heterogeneity and complex NAPL distributions. This research work encompasses field studies in a heterogeneous gasoline contaminated site that presents seasonal water table fluctuations of 2 - 3 m. LNAPL distribution and hydrogeological conditions were evaluated using diagnostic gauge plots, hydrostratigraphs, contaminant concentrations in cores, high resolution characterisation methods, LDRM simulations and baildown testing. Tn was evaluated using bail-down testing during both seasonal water table fluctuations and during induced hydraulic conditions (skimming, water-enhance ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52180
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52180
ND
52180
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of LNAPL distribution and mobility in heterogeneous porous media under water table fluctuations
Συγγραφέας
Γάτσιος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
University of Technology Sydney
Εξεταστική επιτροπή
Rayner John
McLaughlan Robert
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Απορρύπανση υπόγειων νερών
Χώρα
Αυστραλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)