Κοινωνικές Και δημογραφικές μεταβολές: υγειονομικές δομές, νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Αργολίδα τον 19ο αιώνα: η περίπτωση του Δημοτικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, 1837-1861

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε τη Νοσολογική κατάσταση του Ναυπλίου και κατ’ επέκταση της επαρχίας Ναυπλίας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των καταλόγων εισερχομένων-εξερχομένων ασθενών στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, εντάσσοντάς την στο γεωγραφικό, δημογραφικό και υγειονομικό πλαίσιο της χρονικής περιόδου από το 1834 έως το 1861. Σε συνέχεια των παραπάνω διερευνήθηκαν και αποτυπώθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων ασθενειών της περιόδου βάσει των οποίων συστάθηκε ο Νοσολογικός Πίνακας της περιοχής για την μελετούμενη περίοδο.Για την επίτευξη του βασικού στόχου της διατριβής αρχικά αποτυπώθηκε το γεωφυσικό προφίλ της περιοχής καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού εκείνης της περιόδου. Στη συνέχεια μελετήθηκε η οικιστική δομή της περιοχής και η εξέλιξη της αστικοποίησης και της συγκέντρωσης του πληθυσμού σε αστικά και ημιαστικά κέντρα. Μελετήθηκε η δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού και παρουσιάστηκαν οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες, στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work dealt with the Nosological situation of the city of Nafplio and, in a more ample way, of the province of Nafplio, based on the processing of lists of incoming-outgoing patients in the Municipal Hospital of Nafplio, setting it in the geographical, demographic and health context of the period from 1834 to 1861. Additionally, the demographic characteristics of the most important diseases of the period were investigated and recorded, on the basis of which the Nosological Table of the region was established for the studied period.In order to achieve the main goal of the dissertation, the geophysical profile of the area as well as the climatic living conditions of the population for that period were assessed; the residential structure of the area and the evolution of both the urbanization and the population concentration in urban and semi-urban centers were studied; the demographic evolution of the population was examined and the main demographic indicators were estimated, a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/52117
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52117
ND
52117
Εναλλακτικός τίτλος
Social and demographic changes: health structures, morbidity and mortality in Argolis in the 19th century: the case of the municipal hospital of Nafplio, 1837-1861
Συγγραφέας
Πρεσβέλου, Αγγελική-Νίκη του Μάριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοταρίδης Νικόλαος
Οικονόμου Χαράλαμπος
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Κοτέα Μαριάνθη
Χουμεριανός Εμμανουήλ
Σουλιώτης Νικόλαος
Ροτζώκος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορική δημογραφία; Ναύπλιο; Δημοτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου; Αργολίδα; Ασθένειες; Νοσηρότητα; Θνησιμότητα; 19ος αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.