Α'-εξαρτήσεις στην Ελληνική: μια προσέγγιση μετακίνηση στην ανάκληση

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις ανακλητικές και μη-ανακλητικές Α’-εξαρτήσεις της Ελληνικής με κύριο στόχο τη διερεύνηση της συντακτικής αναπαράστασης και της αντιστοίχισης μεταξύ σύνταξης-σημασιολογίας στις οποίες εδράζεται το φαινόμενο της ανάκλησης μέσω κλιτικών στοιχείων. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι οι ανακλητικές εξαρτήσεις παράγονται μέσω συντακτικής μετακίνησης και ότι τα ανακλητικά κλιτικά στοιχεία αποτελούν δείκτες αντιγράφων/ιχνών μετακίνησης που ερμηνεύονται ως ατομικές μεταβλητές, σημασιολογικού τύπου e (εφεξής ΑΔΑΜ, Ανάκληση ως Δείκτης Ατομικών Μεταβλητών). Στόχος είναι η επεξήγηση τόσο της κατανομής των ανακλητικών στοιχείων στις Α’-εξαρτήσεις, όσο και της σημασιο- συντακτικής συμπεριφοράς των ανακλητικών και μη-ανακλητικών εξαρτήσεων. Αναφορικά με την κατανομή της ανάκλησης στις Α’-εξαρτήσεις της Ελληνικής, τα ανακλητικά στοιχεία είναι υποχρεωτικά σε κάποια περιβάλλοντα (π.χ., Αριστερή μετατόπιση με κλιτικό ‘Clitic Left Dislocation – CLLD’), σε κάποια περιβάλλοντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses on gap and resumptive A’-dependencies in Greek and its main goal is to investigate the syntactic representation and the syntax-semantics mapping that gives rise to clitic-resumption in A’-dependencies. The main claim of the present thesis is that resumptive dependencies are derived by movement and that resumptive clitics mark copies (‘traces’) that are interpreted as variables of type e (ReMIV – Resumption Marks Individual Variables). This proposal captures both the distribution of resumptive clitics in A’-dependencies and the syntactic/semantic behavior of resumptive and non-resumptive dependencies. Regarding the distribution of resumption in Greek A’-dependencies, it is shown that resumptive clitics are obligatory in some contexts (e.g., CLLD), excluded in others (e.g., Topicalization), while in some contexts they are optional (e.g., which-questions). In line with ReMIV, it is proposed that obligatory clitic-resumption indicates that movement chains that ar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52042
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52042
ND
52042
Εναλλακτικός τίτλος
A’-dependencies in Greek: a movement approach to resumption
Συγγραφέας
Γεωργίου, Ρένος (Πατρώνυμο: Αρέστης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσσου Άννα
Grohmann Kleanthes
Lechner Winfried
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Κοτζόγλου Γεώργιος
Βλάχος Χρήστος
Poole Ethan
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μετακίνηση; Διεπαφή σύνταξης-σημασιολογίας; Θεματοποίηση; Ερωτήσεις μερικής αγνοίας; Ανάκληση; Κλιτικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)