Το ιστορικό παρελθόν ως μέσο διαμόρφωσης της πολιτιστικής στρατηγικής και της διεθνούς εικόνας μιας χώρας: το εθνικό αφήγημα της Ισπανίας στον 20ό αιώνα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με τη μελέτη και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το ιστορικό παρελθόν, η ιστορική πορεία χωρών, επιδρά και καθορίζει τη διαμόρφωση της πολιτιστικής τους στρατηγικής και πώς μια τέτοια στρατηγική συνεισφέρει στην οικοδόμηση της διεθνούς εικόνας και ισχύος μιας χώρας. Υπό το πρίσμα αυτό, αναλύεται, ειδικότερα, η περίπτωση της Ισπανίας κατά τον 20ό αιώνα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πώς η χάραξη πολιτιστικής στρατηγικής και η ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας, μέσα και από τη γόνιμη αξιοποίηση της ιστορικής και εν γένει πολιτισμικής κληρονομιάς, αποτελούν παραμέτρους που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης και της εικόνας της χώρας σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον αλλά και στο άνοιγμα νέων προοπτικών και οριζόντων σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation studies and investigates how the historical past, the historical course of countries, influences and determines the formation of their cultural strategy and how such a strategy contributes to the formation of a country's international image and power. Under this perspective, the case of Spain in the 20th century is analyzed. Obtained results show how the formulation of a cultural strategy and the strengthening of cultural diplomacy, through the fruitful exploitation of historical and cultural heritage, are parameters that can play a decisive role in improving the country's position and image in a highly competitive international environment and in opening up new perspectives and horizons at economic, political and social level.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Esta tesis doctoral aborda el estudio y la investigación de las formas en que el pasado histórico, el curso histórico de los países, influye y determina la formación de su estrategia cultural y cómo dicha estrategia contribuye a la construcción de la imagen y el poder internacional de un país. En este sentido, se analiza especialmente el caso de España en el siglo XX. Los resultados muestran cómo la formulación de una estrategia cultural y el fortalecimiento de la diplomacia cultural, a través de la explotación fructífera del patrimonio histórico y cultural en general, son parámetros que pueden desempeñar un papel decisivo en la mejora de la posición e imagen del país en un entorno internacional altamente competitivo y en la apertura de nuevas perspectivas y horizontes a nivel económico, político y social.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/51984
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51984
ND
51984
Εναλλακτικός τίτλος
The historical past as a means of shaping the cultural strategy and the international image of a country: the national narrative of Spain in the 20th century
El pasado histórico como medio de configuración de la estrategia cultural y la imagen internacional de un país: la narrativa nacional de España en el siglo XX
Συγγραφέας
Παπαϊωάννου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μεράντζας Χρήστος
Σπηλιοπούλου Ιωάννα
Κοντοχρήστου Μαρία
Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία
Δρόσος Δημήτριος
Χατζούλη Γλυκερία
Πέρρα Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτιστική στρατηγική; Πολιτιστική πολιτική; Πολιτιστική διπλωματία; Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις; Διεθνής Εικόνα Χώρας; Ήπια ισχύς; Ισπανία τον 20ό αιώνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.