Κεντητοί επιτάφιοι Αγίου Όρους (14ος-18ος αι.)

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της εργασίας είναι οι κεντητοί επιτάφιοι του Αγίου Όρους που εντάσσονται χρονικά από τις αρχές του 14ου έως και τα τέλη του 18ου αι. Εξετάζονται συνολικά τριάντα επιτάφιοι που χρονολογούνται από τις απαρχές της εμφάνισης του συγκεκριμένου αυτού λειτουργικού πέπλου στα χρόνια της βασιλείας του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328) μέχρι και τα τέλη του 18ου αι., λίγο πριν την εμφάνιση και εξάπλωση των ρωσικών χρυσοκέντητων επιταφίων που θα κατακλύσουν την Ορθόδοξη Ανατολή μετά τα μέσα του 19ου αι. Αρχικά, ανιχνεύονται οι ιστορικο-θεολογικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εμφάνιση του κεντητού αυτού πέπλου με την απεικόνιση του Χριστού-Αμνού, ενώ ακολούθως εξετάζεται ο τρόπος της χρήσης του επιταφίου στην περίοδο πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) αξιοποιώντας τις πηγές, τα λειτουργικά κείμενα της εποχής αυτής σε συνδυασμό με τις εντοίχιες μνημειακές απεικονίσεις της Ουράνιας Λειτουργίας. Στη συνέχεια διερευνάται η τυπολογική εξέλιξη των επιτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this study is the embroidered epitaphioi of Mount Athos dating from the beginning of the 14th to the end of the 18th century. A total of thirty epitaphs are examined dating from the beginnings of the appearance of this particular liturgical veil during the reign of Andronikos II Palaiologos (1282-1328) until the end of the 18th century, shortly before the appearance and spread of the Russian gold embroidered epitaphioi, flooded the Orthodox East after the middle of the 19th century. Firstly, our study investigates the historical-theological and liturgical conditions led to the appearance of this embroidered veil with the depiction of Christ-Lamb (“Amnos”). Then, in the same chapter, we examine the way of using the epitaphios in the period before the Fall of Constantinople is examined using the sources, the liturgical texts of the time in combined with the wall-painting depictions of the Celestial Liturgy. The second chapter includes the research on the typological evolut ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51965
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51965
ND
51965
Εναλλακτικός τίτλος
Embroidered Epitaphioi of Mount Athos (14th-18th c.)
Συγγραφέας
Τουτός, Νικόλαος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σέμογλου Αθανάσιος
Πούλου Ναταλία-Φλώρα
Ανδρούδης Πασχάλης
Παϊσίδου Μελαχροινή
Τάντσης Αναστάσιος
Σκαλτσής Παναγιώτης
Τσιγάρας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Ιστορία της τέχνης
Λέξεις-κλειδιά
Άγιον Όρος Άθως; Κεντητός Επιτάφιος; αέρας-επιτάφιος; Χρυσοκεντητική; Χρυσοκεντήματα; Επιτάφιος θρήνος; Μεγαλυνάρια επιταφίου θρήνου; Εκκλησιαστικό τυπικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)