Βυζαντινή ναοδομία στην Πελοπόννησο: η περίπτωση των μεσοβυζαντινών ναών της Μέσα Μάνης

Περίληψη

Στη διδακτορική διατριβή εξετάζονται 68 ναοί της Μέσα Μάνης, που καλύπτουν μία χρονική περίοδο πέντε περίπου αιώνων, από τον 9ο έως και το α΄ μισό του 13ου αιώνα. Το εντυπωσιακό αυτό μνημειακό απόθεμα της χερσονήσου, αν και δυσερμήνευτο για μία απομονωμένη γεωγραφικά περιοχή του ελλαδικού χώρου που σπάνια εμφανίζεται στις γραπτές πηγές της εποχής, προσφέρει τη δυνατότητα να διερευνήσει κανείς, ακολουθώντας μία αδιάσπαστη σειρά μνημείων, όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής παραγωγής σε μια περιφέρεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μέσα από τη συνθετική παρουσίαση και επαναξιολόγηση του κατά το μεγαλύτερο μέρος ήδη δημοσιευμένου υλικού – δέκα μνημεία παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά – προσδιορίζονται τα μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία που συγκροτούν την τοπική μανιάτικη οικοδομική παράδοση, ανιχνεύονται οι εξωγενείς επιδράσεις και ο τρόπος αφομοίωσής τους, αναγνωρίζονται ορισμένα οικοδομικά συνεργεία που δρουν στον χώρο, προτείνεται μία νέα χρον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation focuses on the study of 68 churches in the western section of the Mani peninsula (Mesa/Inner Mani – Laconia), covering a period of five centuries, from the 9th to the first half of the 13th century. The impressive number of surviving monuments, although not easy to explain historically, considering the geographical place of Mani and the scarcity of relevant written sources, offers the opportunity to analyze all the parameters involved in the architectural process in a periphery of the Byzantine Empire. Through the synthetic study and re-evaluation of the mostly already published material – ten churches are presented here for the first time – we define the architectural forms and the building techniques, which constitute the local building tradition, we trace the influences from the architectural traditions of other regions and the way they are integrated in the local style, we recognize some building workshops active in the area, we propose the redating of some monumen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28511
ND
28511
Εναλλακτικός τίτλος
Byzantine church architecture in the Peloponnese: the case of middle byzantine churches of mesa Mani (Laconia)
Συγγραφέας
Μέξια, Αγγελική (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλοπίση - Βέρτη Σοφία
Γκιολές Νικόλαος
Κωνσταντινίδη Χαρά
Παναγιωτίδη Μαρία
Κέπετζη Βικτωρία
Πετρίδης Πλάτωνας
Μαμαλούκος Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λακωνία; Μέσα Μάνη; Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική; Μεσοβυζαντινή περίοδος; Οικοδομικά συνεργεία; Ελλαδική σχολή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 362; 252σ.), εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)