Μελέτες για το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας: σχεδιασμός της αγοράς, υλοποίηση του μοντέλου στόχου και ανταγωνισμός

Περίληψη

Με γνώμονα την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ενοποίηση της εσωτερικής της αγοράς και στην επίτευξη σύγκλισης των τιμών ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες. Η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών έχει εγκαθιδρύσει με επιτυχία Χρηματιστήρια Ενέργειας, με στόχο τη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο. Αρχικά, η παρούσα διατριβή παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τον σχεδιασμό της αγοράς των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στη συνέχεια, επισημαίνονται οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, συνοδευόμενες από τον σχεδιασμό της αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τις νεοεισαχθείσες αγορές. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να διευκολύνει την ενοποίηση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να αυξήσει την κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Driven by the liberalization of the energy market that began in the 1990s, the European Union aims to unify its internal market and achieve price convergence among all European economies. The majority of European countries have successfully established Power Exchanges, aiming to conduct cross-border transactions in a transparent and reliable manner. Initially, this dissertation provides a comprehensive overview of prior literature on the market design of the European Power Exchanges. Next, the recent developments in the electricity market of Greece are highlighted accompanied by the market design of the Hellenic Energy Exchange and the newly introduced markets. The introduced Power Exchange is expected to facilitate the integration of Greece with the rest of South-East European electricity markets and increase social welfare. In this context, the Target Model aims to integrate the European energy market by removing barriers to trade and align markets. Target Model aims to provide consi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51919
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51919
ND
51919
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on the hellenic energy exchange: market design, target model implementation and competition
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Φίλιππος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κοσμίδου Κυριακή
Κουσενίδης Δημήτριος
Ανδριοσόπουλος Κωνσταντίνος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Γαλαριώτης Αιμίλιος
Παπαευθυμίου Σπύρος
Πασιούρας Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός Αγοράς; Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας; Μοντέλο Στόχος; Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας; Προημερήσια Αγορά; Ενδοημερήσια αγορά; Αγορά Παραγώγων; Αγορά Εξισορρόπησης; Όγκοι Συναλλαγών; Μοντελοποίηση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας; Αεριοστρόβιλοι Συνδυασμένου Κύκλου; Βέλτιστη Ένταξη Θερμικών Σταθμών Παραγωγής; Σταθμισμένη Απόδοση Κατά τον Κίνδυνο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)