Βελτιστοποίηση αγορών ενέργειας με ισχυρή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τη στρατηγική συμπεριφορά μιας εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Η εταιρία εξασκεί την θέση ισχύος της μέσω στρατηγικών συγκράτησης παραγωγής και αύξησης τιμών προσφορών καθώς και με στρατηγικές που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας σκοπό την αποφυγή απώλειας κέρδους. Έτσι με βάση τις υποθέσεις του οικονομικού μοντέλου του Stackelberg, αναπτύσσουμε αρχικά ένα στοχαστικό διεπίπεδο μοντέλο. Το άνω επίπεδο του μοντέλου μεγιστοποιεί τα προσδοκώμενα κέρδη της εταιρίας ενώ το κάτω επίπεδο του μοντέλου ελαχιστοποιεί το κόστος του συστήματος. Η εκκαθάριση των αγορών γίνεται μέσω στοχαστικού προγραμματισμού δύο σταδίων. Το πρώτο στάδιο εκκαθαρίζει την προ ημερήσια αγορά καθορίζοντας την προγραμματισμένη παραγωγή θερμικών και ΑΠΕ καθώς και την τιμή της. Το δεύτερο στάδιο εκκαθαρίζει την αγορά εξισορρόπησης λαμβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα της αιολικής παραγωγής μέσω πιθανών σεναρίων παραγωγής και καθορίζει εφεδρείες για την ι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis thesis investigates the strategic reaction of a power producer to exercise market power by means of capacity withholding and transmission-related strategies to offset expected profit losses. Initially, considering a producer with conventional generation portfolio, we develop a stochastic bi-level model to derive optimal offer strategies for the aforementioned producer in a jointly cleared energy and reserve pool-based market settled through an hourly auction process. The upper level of the model represents the maximization of the strategic producer's expected profits while the lower level represents the market clearing mechanism minimizing the security-constrained expected cost of the system conducted by the independent system operator. The mechanism is modeled though a two-stage stochastic programming where the first stage clears the day-ahead market, and the second stage presents the system operation in real time though a set of plausible wind power production scenarios. Then, w ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47684
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47684
ND
47684
Εναλλακτικός τίτλος
Optimiztion of energy markets with high penetration of renewable energy resources
Συγγραφέας
Τσιμόπουλος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδης Μιχαήλ
Κικκινίδης Ευστάθιος
Βουτετάκης Σπυρίδων
Γεωργιάδης Πάτροκλος
Σιφαλέρας Άγγελος
Νενές Γεώργιος
Στεργιόπουλος Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διεπίπεδο μοντέλο; Μαθηματικός προγραμματισμός με περιορισμούς ισορροπίας; Προγραμματισμός ισορροπίας με περιορισμούς ισορροπίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
14, xxii, 208 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)