Διαπολιτισμική προσέγγιση της επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων: χαρτογράφηση του προφίλ των διαπολιτισμικών συμβούλων και εμπειρική διερεύνηση των επιμορφωτικών τους αναγκών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιδίωξε να διαμορφώσει θεωρία για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματικών συμβούλων στη διαπολιτισμική επαγγελματική συμβουλευτική. Εστίασε στη χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ έμπειρων στον τομέα αυτό συμβούλων και τους παράγοντες διαμόρφωσής του με απώτερο στόχο να προσδιορίσει τις ιδιαίτερες επιμορφωτικές τους ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και διαδρομών απόκτησής τους. Επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία ως η καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση και συμμετέχοντες/ουσες, με τη μέθοδο της θεωρητικής δειγματοληψίας, τριάντα έμπειροι στη συμβουλευτική ανέργων διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου επαγγελματικοί σύμβουλοι. Η συλλογή του πραγματολογικού υλικού μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις και η ανάλυσή του, έγιναν σύμφωνα με τις αρχές της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας στην κονστρουκτιβιστική της εκδοχή. Η θεωρία που προέκυψε ονομάστηκε: «Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας των επαγγελματικών συμβούλων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis sought to formulate a theoretical approach for the continuing training of vocational counselors in intercultural vocational guidance. It is focused on mapping the professional profile of counselors with experience in this field and its shaping factors, with the ultimate goal of identifying their particular training needs in terms of knowledge, attitudes, skills and paths to acquire them. The qualitative methodology was chosen as the most appropriate research approach, while thirty vocational counselors, experienced in the field of guidance of unemployed people from different cultural backgrounds, were chosen as participants with the method of theoretical sampling. The collection of factual material through semi-structured interviews and its analysis were made according to the principles of Grounded Theory in its constructivist version. The resulting theory was named: "Grounded theory for the development of intercultural skills of vocational counselors through the response t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51689
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51689
ND
51689
Εναλλακτικός τίτλος
Intercultural approach of vocational counseling unemployed: profile mapping of intercultural counselors and empirical investigation of their training needs
Συγγραφέας
Μανάβη, Χαρίκλεια (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζαρίφης Γεώργιος
Κεσίδου Αναστασία
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Βαλκάνος Ευθύμιος
Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Καρακατσάνη Δέσποινα
Αρβανίτη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική επαγγελματική συμβουλευτική; Προφίλ διαπολιτισμικών επαγγελματικών συμβούλων; Επαγγελματική ανάπτυξη συμβούλων εργασίας; Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματικών συμβούλων; Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.