Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και η προοπτική του σύγχρονου σχεδιασμού

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ του κου Χαράλαμπου Χάιτα με τίτλο«Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και η προοπτική του σύγχρονου σχεδιασμού» “The museum as a medium of communication: terms, theoretical propositions and the prospects of contemporary design” 1. Η ερευνητική πρόθεση της διατριβής: Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο προσδιορισμός και η αναλυτική αναγνώριση των όρων επικοινωνίας του ευρύτερου κοινού αναφοράς με τις διεργασίες μουσειακής παρουσίασης. Επίσης η συσχέτιση των διεργασιών αυτών με άλλες συζυγείς λειτουργίες, συνοδευτικές-υποστηρικτικές ή επιχειρησιακής ανάπτυξης και τέλος το χωρικό τους αποτύπωμα. Πρόκειται για συνθήκες οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη του μουσείου από τις αρχές της εμφάνισής του έως και σήμερα και οι οποίες καθορίζουν επίσης τους στόχους και τις κατευθύνσεις της εξέλιξής του στο μέλλον.Η παρούσα διατριβή επιλέγει να εξετάσει το χωρικό αποτύπωμα του μουσείου και τις αλλαγές σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

SUMMARY IN ENGLISH LANGUAGE OF THE DOCTORAL DISSERTATION of Mr. Charalampos Chaitas with title "The museum as a means of communication: terms, theoretical propositions and perspectives of modern design"1. The research intention of the dissertation: The main goal of this doctoral dissertation is to identify and analyze in detail the terms of communication of the general public with the museum presentation processes. Also the correlation of these processes with other conjugate functions, accompanying-supportive or business developments and finally their spatial imprint. These are conditions that determine the evolution of the museum from the beginning of its appearance until today and which also determine the goals and directions of its evolution in the future. The present dissertation chooses to examine the spatial imprint of the museum and the changes in the use of countries, as a basic study of the evolutionary process of the museum. It also treats the museum as a public body that is ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51678
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51678
ND
51678
Εναλλακτικός τίτλος
The museum as a medium of communication: terms, theoretical propositions and the prospects of contemporary design
Συγγραφέας
Χάιτας, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Παρμενίδης Γεώργιος
Μάρδα Νέλλη
Γυφτόπουλος Σταύρος
Μάρη Ιφιγένεια
Δικηγοροπούλου Λία
Κολιόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά
Μουσειολογία; αρχιτεκτονική και ανθρωπολογία; αρχιτεκτονική και σώμα; Ανθρώπινος χώρος; Μουσειακός χώρος; Ιστορία μουσείων; Μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.