Διερεύνηση παραγόντων αναπτύξεως των διαφορικών καθιζήσεων και εκτίμηση των συνεπειών τους

Περίληψη

Η εκτίμηση των διαφορικών καθιζήσεων αποτελεί θέμα ουσιαστικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό μιας επιφανειακής θεμελιώσεως. Η παλαιότερη πρακτική του υπολογισμού της ανωδομής με θεώρηση ακλόνητων στηρίξεων, αγνοώντας δηλαδή πλήρως τις διαφορικές καθιζήσεις βαθμιαία εγκαταλείφθηκε, με την αναγνώριση της επιρροής της σχετικής ακαμψίας της ανωδομής και την αντίστοιχη ανάπτυξη μεθόδων συνεκτίμησης της αλληλεπίδρασης του εδάφους με το δομικό σύστημα. Οι εκτιμώμενες απόλυτες και διαφορικές καθιζήσεις, στροφές (θ=Δs/l), κ.λ.π. συγκρίνονται με τα θεωρούμενα ως αποδεκτά όρια. Ο Ευρωκώδικας 7, βασιζόμενος στα κριτήρια παραμορφώσεων κτιρίων τα οποία έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές με βάση παρατηρήσεις καθιζήσεων και βλαβών σε υπάρχοντα κτίρια, έδωσε συστάσεις για τον σχεδιασμό θεωρώντας μία μέση τιμή γωνιακής αποκλίσεως ή σχετικής στροφής Δs/l±ω=β=1/500 σε όρους οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (SLS) και αντιστοίχως μία μέγιστη τιμή β=1/150 προκειμένου να αποφευχθεί μια οριακή κατάσταση α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A major consideration of the design of shallow foundations is the estimation of the expected soil deformations. Foundation design requires sufficient safety factors against soil failure and settlements and differential settlements within allowable limits. According to Eurocode 7, it seems that an average value of the relative rotation or angular distortion β= θ ± ω = Δs/l ± ω =1/500 is generally acceptable for serviceability limit state (SLS), whereas a maximum value of β=1/150, above which superstructure damage is observed, should be considered in order to prevent an ultimate limit state (ULS). The assessment of these values, which appear to be acceptable for many purposes, lies in observations of superstructure damages in various types of structure. It is noted that the design criterion should be closely associated with the selection of the suitable calculation method, ensuring the safety and the economic viability of structures. The design of a shallow foundation can be carried out ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51341
ND
51341
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of factors affecting differential settlements of shallow foundations and impact assessment
Συγγραφέας
Αραπάκου, Αγγελική του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γκαζέτας Γεώργιος
Καββαδάς Μιχαήλ
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Γερόλυμος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Αχχιλέας
Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)