Αξιολόγηση των γνώσεων μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα επιστημών της θάλασσας και της συμβολής των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως πηγών πληροφόρησης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συμβάλλει στην προαγωγή του Θαλάσσιου Γραμματισμού. Για τον σκοπό αυτό, προσδιορίστηκαν έξι Αρχές για τα θαλάσσια αγγειόσπερμα. Η καθεμία Αρχή υποστηρίζεται από ένα σύνολο Εννοιών. Αυτές οι Αρχές και Έννοιες αφορούν σημαντικά ζητήματα της βιολογίας των θαλάσσιων αγγειόσπερμων (Αρχές 1-4), της αξίας τους (Αρχές 3-5), της απώλειας και της προστασίας τους (Αρχή 5), αλλά και της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα θαλάσσια αυτά φυτά (Αρχή 6). Οι Αρχές και οι Έννοιες για τα θαλάσσια αγγειόσπερμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μια τυπολογία μελλοντικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τις γνώσεις τους για τα θαλάσσια αγγειόσπερμα, αλλά και για γενικά ζητήματα Επιστημών της Θάλασσας. Για το σκοπό αυτό, τα ερωτηματολόγια SOLE-30 και SeAS χορηγήθηκαν σε δείγμα 250 προπτυχιακών φοιτητών/τριών ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to contribute to the promotion of Ocean Literacy. To accomplish this purpose, six Principles on Seagrasses have been identified. Each Principle is underpinned by a set of Concepts. These Principles and Concepts concern important issues of seagrass biology (Principles 1-4), value (Principles 3-5), loss, and protection (Principle 5), but also the scientific research on these marine plants (Principle 6). The Principles and Concepts on seagrasses can primarily be used for educational purposes, but also to inform the public, the policy-makers, and the decision-makers. Additionally, a typology of future pre-service teachers was developed in terms of their knowledge of seagrasses, as well as general Marine Sciences issues. For this purpose, the SOLE-30 and SeAS questionnaires were administered to a sample of 250 undergraduate students of a Primary Education Department in Greece. Their average score rate in the SOLE-30 questions demonstrated a low to moderate level of knowledge ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51280
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51280
ND
51280
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of the knowledge of pre-service teachers in Marine Sciences and the contribution of Information and Communication Technologies (ICT) as sources of information
Συγγραφέας
Αποστολούμη, Χρύσα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κεβρεκίδης Θεόδωρος
Μάρκος Άγγελος
Μόγιας Αθανάσιος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Μαλέα Παρασκευή
Ορφανίδης Σωτήριος
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικός Γραμματισμός; Θαλάσσιος Γραμματισμός; Επιστήμες της Θάλασσας; Θαλάσσια αγγειόσπερμα; Αρχές και Έννοιες; Τυπολογία; Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί; Πηγές πληροφόρησης; Τεχνολογίες διαδικτύου; Γνώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)