Η εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και η επίδραση τους στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Περίληψη

Η θέσπιση του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) που ενσωμάτωσε την νέα Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία (Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013) επέφερε δραστικές αλλαγές στο λογιστικό πλαίσιο της Ελλάδας.Ο ν. 4308/2014 εφαρμόζεται για περιόδους που άρχονται μετά την 31.12.2014 και θεωρείται ως μια από τις πολλές διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόσθηκαν στην Ελλάδα, μετά την έναρξη της κρίσης χρέους το έτος 2010, καθώς εισάγει όρους και κανόνες που είναι όμοιοι με τους αντιστοίχους των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επιπροσθέτως, ο ν. 4308/2014 ενσωματώνει καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως η χορήγηση της δυνατότητας στις επιχειρήσεις (ή οντότητες σύμφωνα με το νόμο) να αναζητούν καθοδήγηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συμβατότητας των κανόνων των ΔΠΧΑ με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.Ο βασικός στόχος της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης είναι ο περιορισμός των διαφορών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The enactment of Law 4308/2014 (“Greek Accounting Standards”), which implements the accounting provisions of the new European Accounting Directive (EU Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013), has resulted in significant changes to Greece’s accounting framework. Law 4308/2014, which takes effect for periods beginning after 31.12.2014, is regarded one of the numerous structural reforms implemented in Greece since the start of the debt crisis in 2010, as it includes terms and principles identical to those used in International Financial Reporting Standards (IFRS). Moreover, Law 4308/2014 incorporates novel features such as the option for companies (or entities) to seek guidance in the International Financial Reporting Standards, as long as IFRS regulations are in accordance with the Law. Global accounting harmonization has as its primary purpose the reduction of accounting differences and the improvement of the comparability of accounting infor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51272
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51272
ND
51272
Εναλλακτικός τίτλος
The implementation and impact of accounting standards on greek small and medium-sized entities
Συγγραφέας
Τραχανάς, Εμμανουήλ του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σώρρος Ιωάννησ
Ηρειώτης Νικόλαος
Θωμάκος Δημήτριος
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος
Δρογαλάς Γεώργιος
Ζήσης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα; Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Εθνικοί παράγοντες; Ανακρίβειες οικονομικών καταστάσεων; Φορολογική επιθετικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)