Οικονομικές πτυχές της διαχείρισης κρίσης σε σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες

Περίληψη

Σήμερα, οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και χρηματοοικονομικές πτυχές είναι κυρίαρχοι παράγοντες για τον καθορισμό και την αντιμετώπιση του οικονομικού μοντέλου εθνικής ασφάλειας. Η εθνική ασφάλεια στην ετυμολογική της έννοια και πλαίσιο αναφέρεται στις ενέργειες των θεσμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την προστασία και την προώθηση της προστασίας της ακεραιότητας του κράτους και του ατόμου. Σε ένα ευρύτερο, παρόμοιο οικονομικό πλαίσιο, η εθνική ασφάλεια αντιπροσωπεύει τη δυναμική σχέση μεταξύ των θεσμών, των κανονισμών και του πλήρους οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο το άτομο και η εταιρεία αισθάνονται ασφαλείς σε όλες τις πτυχές του γίγνεσθαι, της ακεραιότητας και της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη ανάλυσης των καθοριστικών παραγόντων της εθνικής ασφάλειας, η οποία εξετάζεται από τη σκοπιά της οικονομικής πραγματικότητας. Ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει διερευνηθεί δομικά και ως προς το περιεχόμενο στη Δημοκρατία της Σερβίας, προωθε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Today, economic, social, environmental and financial aspects are predominant factors in defining and treating the economic model of national security. National security in its etymological meaning and context refers to the actions of institutions on the national and international level in order to protect and promote the protection of the integrity of the state and the individual. In a broader, similar economic context, national security represents the dynamic relationship between institutions, regulations and the complete economic environment in which the individual and the company feel safe in all aspects of their becoming, integrity and functioning. In this connection, there is a need to analyze the determinants of national security, which is viewed from the point of view of economic reality. Such a problem, which has not been investigated structurally and in terms of content in the Republic of Serbia, promotes a more comprehensive view of national security and provides insights for ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54418
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54418
ND
54418
Εναλλακτικός τίτλος
Financial aspects of crisis management in modern business conditions
Финансијски аспекти кризног менаџмента у савременим условима привређивања
Συγγραφέας
Μερκούρη, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
University "MB"
Εξεταστική επιτροπή
Ристић Кристијан
Дамњановић Алеҝсандар
Петровић Алеҝсандар
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Λέξεις-κλειδιά
Εθνική ασφάλεια; Οικονομική σταθερότητα; Διαχείριση κρίσης
Χώρα
Σερβία
Γλώσσα
Σέρβικα
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.