H σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (SIEC-Test) στο δίκαιο ελέγχου συγχωνεύσεων εταιρίων: ταυτόχρονα μια συμβολή στην έννοια της ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης και συγκριση με το αμερικανικό κριτήριο του SLC-Test

Περίληψη

H διδακτορική μου διατριβή πραγματεύεται την αλλάγη του ουσιαστικού κριτηρίουv ελέγχου συγχωνεύσεωνv στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και είναι δομημένο σε 4 θεματικές ενότητες/ κεφάλαια . Με τον Kανονισμό 139/2004 η ΕυρωπαικήbΕπιτροπή δεκαέξι χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου Κανονισμού πέρι ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (4064/1989) και υπό το πρίσμα έντονων πολιτικοοικονoμικών διεργασιών στους κόλπους των Κρατών/μελών αποφάσισε να υιοθετήσει το κριτήριο της σημαντικής παρεμπόδισης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού ( SIEC-Test) θέτοντας σε δεύτερη σειρά σπουδαιότητας το μέχρι τότε ισχύον κρίτηριο της δημιουργίας ή ενδυνάμωσης της δεσπόζουσας θέσης. Σε ένα πρώτο κεφάλαιο παρουσίαζονται οι γενικές οικονομικές αρχές που διέπουν τηνω«πιο οικονομική προσέγγιση» «more economic approach» και παράλληλα γίνεται μία συνοπτική ανάλυση της έννοιας και των ειδων των πλεονεκτημάτων ανταγωνιστηκότητας ( efficiency gains). Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερμηνευτικές δυσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The significantly impediment of effective competition (SIEC) test for merger control was introduced in 2004 in order to allow the European Commission to challenge mergers in differentiated product oligopolies short of dominance, absent a coordinated effect and bring closer the substantial Test for assessing mergers between Eu and USA, where the SLC is applicable.The result was a compromise and the birth of new test the SIEC Test. The thesis examines the role of "more econ comic approach" for this change in Merger Control , presents some main aspects of the efficiency gains. Furthremore , the thesis examines if that the change of the test was necessary or if the dominance test would have been sufficient to challenge such anticompetitive mergers, like mergers with unilateral effects. On the other hand, the Thesis examines the Commission’s decisional practice (and the limited practice of the EU Courts) systematically, and intends to summarize the various theories of harm covered by the ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mit der Umstellung von einem Marktbeherrschungstest auf den so genannten SIEC-Test (Significant Impediment to Effective Competition) wurde das materielle EU-Fusionskontrollrecht an den amerikanischen SLC-Test angenähert. In dieser Arbeit geht es um die Frage, inwieweit diese Neuregelung die Anwendungspraxis ändert und wie dies zu bewerten ist. Hierfür wird eine Analyse der Entscheidungspraxis der europäischen und amerikanischen Gerichte und der EU-Kommission sowie der Grundsätze in EU und USA vorgenommen. Im Rahmen eines «more economic approach» entwickeln unilaterale Effekte – als wettbewerbswidrige Auswirkungen einer oligopolistischen Struktur – im Vergleich zu koordinierten Effekten einen ganz autonomen Inhalt. In diesem Kontext werden auch die Unterschiede im Fall eines homogenen oder eines heterogenen Produktmarktes klar und detailliert aufgezeigt. Anschließend werden in einem industrieökonomischen Ansatz neue Methoden wie die Merger Simulation Models oder die Bedeutung von Konsum ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51138
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51138
ND
51138
Εναλλακτικός τίτλος
The Significant impediment to effective Competition(SIEC-Test) under Merger control law: at the same time a contribution to the oligopolistic dominant position under comparison with the in US implemented SLC-Test
Die erhebliche Behinderung des wirksamen Wettbewerbs (SIEC-Test) im Fusionskontrollrecht: zugleich ein Beitrag zur Problematik der oligopolistischen Marktbeherrschung unter Vergleich mit dem amerikanischen SLC-Test
Συγγραφέας
Πίτσος, Νικόλαος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Freie Universitat Berlin
Εξεταστική επιτροπή
Franz Säcker
Bachmann Gregor
Grothe Helmut
Schwab Martin
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Ανταγωνισμός αγοράς; Εμπορικό δίκαιο (εταιρικό δίκαιο); Συλλογική δεσπόζουσα θέση; Συγχωνεύσεις
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)