Παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή της καινοτομίας στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα: μελετώντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013"

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα που εισήχθησαν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η μελέτη αυτή έχει μεγάλη σημασία, καθώς εξετάζει ένα μεγάλο αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης (417) που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία δεκαετία. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τις βάσεις δεδομένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συνέβαλαν στην εξαγωγή μιας σειράς δεικτών της οικονομικής και φυσικής δραστηριότητας του προγράμματος. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τα είδη των μεταρρυθμιστικών έργων, τον βαθμό καινοτομίας τους και τη συσχέτισή τους με μια σειρά από οικονομικούς δείκτες αλλά κυρίως με τον βαθμό ολοκλήρωσής τους εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Η έρευνά μας προσπαθεί να βρει τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμιστικών έργων (τύποι καινοτομίας, πολυπλοκότητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation deals with the evaluation of public sector reforms introduced through the Operational Program Administrative Reform 2007-2013, which was co-financed by the European Social Fund. This study is of great importance, as it examines a large number of co-financed administrative reform programs (417) that have been implemented over the past decade, with the aim of promoting innovative activities in the Greek Public Sector. The data were collected from the databases of the Operational Program and contributed to the export of a number of indicators of the economic and physical activity of the program. The analysis of these data provided interesting results on the types of reform projects, their degree of innovation and their correlation with a number of economic indicators but mainly with the degree of their completion within the set schedules. Our research tries to find the trends and characteristics of the reform projects (types of innovation, the complexity of each project, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51113
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51113
ND
51113
Εναλλακτικός τίτλος
Factors affecting the introduction of innovation in the Greek public sector: studying the operational program "Administrative reform 2007-2013"
Συγγραφέας
Αττάλογλου, Ανδρέας του Κυριάκος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντε΄λου Αναστασία
Λιάγκουρας Γεώργιος
Θεοτοκάς Ιωάννης
Λάμπρου Μαρία
Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Τσακανίκας Άγγελος
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Δημόσια διοίκηση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Λέξεις-κλειδιά
Καινοτομία στη δημόσια διοίκηση; Αξιολόγηση Καινοτομίας; Αξιολόγηση Μεταρρυθμίσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)