Μελέτη ασαφών συνδέσμων και συνεπαγωγών με εφαρμογές σε συμπερασματικά συστήματα

Περίληψη

Η Ασαφής Λογική έχει εδραιώσει την παρουσία της σε αναρίθμητες επιστημονικές εφαρμογές στις μέρες μας και σίγουρα η πλειοψηφία των ανθρώπων καθημερινά χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συσκευή που η λειτουργία της στηρίζεται σε μεθόδους και εργαλεία της ασαφούς λογικής. Στη Διδακτορική Διατριβή αυτή, λοιπόν, εκπονείται μία μελέτη, πρωτίστως μαθηματική, ιδιαιτέρως στις ασαφείς συνεπαγωγές και προτείνονται νέες μέθοδοι παραγωγής τους, με τη χρήση ασαφών συνδέσμων. Η διάρθρωση της Διδακτορικής Διατριβής ως προς το περιεχόμενο και τα κεφάλαιά της είναι η ακόλουθη. Στο Κεφάλαιο 1 περιέχονται οι πρωταρχικές και προαπαιτούμενες έννοιες, που χρειάζεται να γνωρίζει ο αναγνώστης, ώστε να διαβάσει τη συνέχεια της μελέτης. Οι έννοιες αυτές (ορισμοί, προτάσεις, παρατηρήσεις κ.α.) είτε έχουν αντληθεί από γνωστά διεθνή βιβλία, είτε από δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Για κάθε μία από αυτές υπάρχει η αναφορά, από όπου αντλήθηκε, ή τουλάχιστον μία αναφορά όπου μπορεί να βρεθε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fuzzy Logic has established its presence in countless scientific applications. The majority of people use at least one device daily whose operation is based on methods and tools of fuzzy logic. This Doctoral Thesis consists of a mathematical study, which has been carried out especially in fuzzy implications and new production methods of them, using fuzzy connectives. The structure of this Doctoral Thesis in terms of its content and chapters is as follows. Chapter 1 contains preliminary concepts that the reader needs to know in order to be able to read the study. These concepts (definitions, propositions, remarks, etc.) have either been referred from well-known international books or from published scientific articles in this scientific field. For each one of them there is at least one source reference, where it can be found. In addition, Proposition 1.5.11 and Remark 1.5.12 were added to this chapter with their proofs in order for the preliminary concepts to be complete. Chapter 2 pres ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/51107
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51107
ND
51107
Εναλλακτικός τίτλος
A study of fuzzy connectives and fuzzy implications with applications in inference systems
Συγγραφέας
Γραμματικόπουλος, Δημήτριος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Ηλιάδης Λάζαρος
Μπαλόπουλος Βίκτωρ
Σχοινάς Χρήστος
Κογκέτσωφ Αυρηλία
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Ρασσιάς Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματικά, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ασαφής συνεπαγωγή; Ασαφής άρνηση; Τριγωνική νόρμα; Τριγωνική συννόρμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.