Η ψηφιοποίηση της γνώσης και η επίδρασή της στην πανεπιστημιακή έρευνα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε η διαμόρφωση του οικοσυστήματος της έρευνας στην Ελλάδα, μέρος του οποίου αποτελούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκε η γνώση ως έννοια και περιεχόμενο σε σχέση με την επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας, καθώς και η επιρροή, αλλά και ο καθοριστικός ρόλος σε αυτή μέσω της εξέλιξης των επιστημών. Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση του ερευνητικού τοπίου μετά την ψηφιοποίηση συλλογών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η σχέση τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τους ερευνητικούς φορείς και τα ινστιτούτα. Οι ψηφιακές συλλογές που δημιουργήθηκαν από τις βιβλιοθήκες, αλλά και από τις βάσεις δεδομένων, τα αποθετήρια κλπ. συνέβαλαν στη δημιουργία υποδομής για τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα. Ως αποτέλεσμα, οι βιβλιοθήκες υιοθέτησαν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των συλλογών και της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού και των πληροφοριακών πηγών.Με επίκεντρο την ανοικτή πρόσβαση και την εφαρμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation examines the formation of the research ecosystem in Greece, focusing mainly on the academic libraries. In this context, this study analyses knowledge both as a concept and as content in relation to the science of Librarianship. Moreover, it examines the influence, and the decisive role that the evolution of sciences plays to knowledge. The purpose of the study is to examine the research landscape of academic libraries following the digitalization of their collections as well as to examine their relationship with higher education institutions and research organizations. The digital collections created by libraries, but also by databases, repositories, etc. have contributed to the development of infrastructure for open educational resources and digital learning objects. As a result, libraries have adopted a new model for the development of collections and for the organization of educational materials and information resources.Focusing on open access and its application ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
DOI
10.12681/eadd/50972
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50972
ND
50972
Εναλλακτικός τίτλος
The digitization of knowledge and its impact on university research
Συγγραφέας
Καταβολάδα, Ευαγγελία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Σκαρπέλος Ιωάννης
Βώβου Ιωάννα
Αλεξιάς Γεώργιος
Καρπούζης Κωνσταντίνος
Κοσκινάς Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Γρηγόριος
Δημητρούλια Ξανθίππη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα; Οικοσύστημα έρευνας; Ελλάδα; Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες; Ανοικτή πρόσβαση; Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι; Ανοικτή επιστήμη και βιβλιοθήκες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.