Η ελληνική θρησκευτική αρχιτεκτονική και ο χρόνος: συντήρηση, αποκαταστάσεις, μετατροπές

Περίληψη

Tα αρχαία ελληνικά θρησκευτικά κτήρια εκτεθειμένα στη δοκιμασία του χρόνου απαιτούσαν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και μετατροπές. Το εύρος των φθορών, οι πρακτικές και λατρευτικές ανάγκες και η χρήση του εκάστοτε κτηρίου αποτέλεσαν παράγοντες που επιδρούσαν τόσο στην απόφαση των επεμβάσεων όσο και στην υλοποίηση των εργασιών. Για την εκτέλεση των εργασιών πολλαπλές μέθοδοι ήταν στη διάθεση των τεχνιτών, οι οποίες διέφεραν σύμφωνα με τον τύπο της επέμβασης. Οι τεχνικές και τα υλικά οι οποίες επέφεραν μικρής ή μεγάλης έκτασης αλλαγές στη φυσιογνωμία του κτηρίου είχαν ως συνέπεια ένα αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο συχνά δεν συμφωνούσε με αυτό των μεγάλων δημιουργημάτων της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Greek ancient religious buildings, exposed to the wear of time, demanded conservation, restoration and transformation works. The severeness of the damages, the practical and functional demands and the use of each building were among the factors that formed the decision for the execution of the interventions as well as the techniques used for their implementation. The craftsmen made use of several practices in hand, which varied according to the type of intervention to be executed. The techniques and the materials in use, which provoked small or vast scale alterations to the building character, frequently presented an aesthetic outcome which did not correspond to the great creations of Greek architecture.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Les bâtiments religieux grecs, soumis à l 'épreuve du temps, n'ecessitent - et même parfois à plusieurs reprises - des travaux d'entretien, de restauration et de transformation. L'envergure des détériorations, les besoins pratiques et cultuels, la fonction de chaque bâtiment sont des facteurs qui influencent non seulement la décision d'intervenir sur un bâtiment, mais aussi le déroulement des travaux. Pour ces derniers, une série de méthodes sont à la disposition des techniciens, méthodes qui diffèrent selon le type d'intervention. Les techniques et les matériaux utilisés permettent des changements plus ou moins considérables sur l'aspect du bâtiment, avec comme conséquence un résultat esthétique qui n'est pas parmi celui des plus grandes créations de l'architecture grecque

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50857
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50857
ND
50857
Εναλλακτικός τίτλος
Greek religious architecture and time: conservation, restorations, transformations
L'architecture religieuse grecque et le temps: entretien, restaurations, transformations
Συγγραφέας
Ράδης, Πέτρος (Πατρώνυμο: Παντελής)
Ημερομηνία
1999
Ίδρυμα
Universite Paris X Nanterre
Εξεταστική επιτροπή
Jost Madeleine
Holtzmann Bernard
Etienne Roland
Hellmann Marie-Christine
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαία ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαία αρχιτεκτονική; Ελλάδα; Συντήρηση; Αποκαταστάσεις; Μετατροπές
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)