Μελέτη του dna barcoding ως όργανο για την καταλογοποίηση των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών στα μεσογειακά δάση

Περίληψη

Από την προϊστορική εποχή, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα φυτά ως φάρμακα ενώ τα τελευταία χρόνια τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (MAPs) που συλλέγονται φυσικά από το περιβάλλον διακατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα ΦΑΦ (MAPs - medicinal and aromatic plants) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη θεραπευτική αποτελώντας παράλληλα έναν σημαντικό οικονομικό πόρο. Κατά συνέπεια, τα ΦΑΦ αποτελούν ιδανική περίπτωση για την ανάπτυξη της γενετικής μεθόδου κωδικοποίησης DNA. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, περισσότερα από 100 δείγματα συλλέχθηκαν από διαφορετικές βιογεωγραφικές περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας (για κάθε είδος, τρεις προελεύσεις δειγμάτων από την Ιταλία και μία από την Ελλάδα) συμπεριλαμβανομένων επίσης ορισμένων εκπροσώπων ειδών από άλλες χώρες για γενετική σύγκριση. Ως εκ τούτου, συλλεχθηκαν και αναλύθηκαν 38 φαρμακευτικά και αρωματικά φυτικά είδη, που προέρχονται από 22 γένη, με συνολικό αριθμό 30 διαφορετικών προελεύσεων που ανήκουν σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From the pre-historic era, men have been using plants as medicine and in recent years, medicinal and aromatic plants (MAPs) harvested from the wild still remain of immense importance. MAPs are clearly an important global resource in terms of healthcare but they are also an important economic resource. Consequently, MAPs are an ideal case for developing DNA barcodes. In this doctorate thesis, more than 100 specimens were sampled in different biogeographic regions through Italy and Greece (three provenances from Italy and one from Greece) of each country including also some representatives from other countries for comparison. Thus, 38 medicinal and aromatic plant species have been collected and being analyzed, derived from 22 genera, with a total number of 30 different provenances belonging to 17 families. We used “core barcode” for land plants rbcL and matK, and tested trnH-psbA as additional marker. Each marker was amplified with the universal primer pairs.RbcL displayed 100% amplifica ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sin dalla preistoria l’uomo usa le piante a scopo medicamentoso. Negli ultimi anni le piante medicinali aromatiche (PAM), raccolte in ambienti selvatici, hanno avuto un’ importanza immensa. Le PAM sono delle risorse molto importante sia a livello globale e sia per la salute, ed hanno un ruolo economico importante. Di conseguenza i PAM sono l’ideale per sviluppare il DNA barcoding. Per questa tesi sono stati analizzati più di 100 campioni da varie zone biogeografiche, proveniente da tre provincie italiane ed una greca includendo anche campioni da altri paesi per un miglior paragone. Sono 38, le specie di piante aromatiche e medicinali raccolte ed analizzate, da 22 generi, con un numero totale di 30 provenienze diverse appartenenti a 17 famiglie. Abbiamo utilizzato “core barcode” con i markatori rbcL e matK per le piante e trnH-psbA come markatore addizionale. Ogni markatore è stato amplificato con le coppie di marker universale. RbcL ha avuto il 100% di riuscita seguito dal trnH-ps ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50826
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50826
ND
50826
Εναλλακτικός τίτλος
Affirmation of dna barcoding as a powerful tool in cataloguing medicinal and aromatic plants in mediterranean forests
Studio del dna barcoding come strumento per la catalogazione di piante aromatiche e medicinali nelle foreste mediterranee
Συγγραφέας
Λαΐου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Università degli Studi della Tuscia
Εξεταστική επιτροπή
Pierangeli Domenico
Faugno Salvatore
Picchio Rodolfo
Bellarosa Rosanna
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Γενετική και Κληρονομικότητα
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γενετική φαρμακευτικών φυτών; Γενετική αρωματικών φυτών; Γενετική δασικών μεσογειακών ειδών; Βιοποικιλότητα
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.