Ανάλυση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμό με βάση την επιτελεστικότητα λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της γωνίας πρόσπτωσης του σεισμού

Περίληψη

Παρόλο που ο κλάδος της αντισεισμικής μηχανικής έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, πρόσφατα παραδείγματα σεισμών που είχαν ως αποτέλεσμα δυσανάλογα μεγάλες απώλειες, ζωών και οικονομικών, μεταξύ άλλων, αποδεικνύουν ότι η βελτίωσή του είναι απαραίτητη. Οι αδυναμίες που συχνά συναντώνται στην πράξη οφείλονται κυρίως σε ελλείψεις και σε ασάφειες των κανονιστικών κειμένων και των ισχυόντων αντισεισμικών κανονισμών, καθιστώντας την αναθεώρησή τους επιτακτική ανάγκη. Η παρούσα διατριβή εξετάζει τον τρόπο εφαρμογής της γωνίας πρόσπτωσης της σεισμικής δράσης κατά την ανάλυση κτιρίων. Συγκεκριμένα ο κύριος στόχος της διατριβής είναι να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η γωνία πρόσπτωσης στην σεισμική απόκριση κτιριακών κατασκευών και να παρέχει μεθόδους ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται για τη μελέτη της γωνίας πρόσπτωσης, ανάλογα με τον τρόπο προσομοίωσης της σεισμικής δρά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Although earthquake engineering has significantly advanced during the past decades, recent examples of seismic events that resulted in disproportionally large losses, including, among others, human and economic losses, prove that the discipline still requires improvements. The weaknesses often met in current practice, usually reflect shortcomings in up-to-date standard provisions and guidelines, thus rendering the revision and the improvement of the latter an imperative task. In light of this, the present thesis addresses the active area of research dealing with the angle of incidence of the seismic action during structural analysis of buildings. Particularly, the main objective of the thesis is to determine the effect of the angle of seismic incidence and to provide methods to account for it in the context of seismic safety assessment of existing buildings. In accordance with commonly used seismic standards, the input seismic action can be represented either by a suite of ground motio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Apesar os desenvolvimentos importantes alcançados pela engenharia sísmica durante as últimas décadas, as perdas desproporcionalmente grandes que resultaram de eventos sísmicos recentes, incluindo, entre outras, perdas humanas e económicas, mostram que ainda são necessários avanços significativos neste domínio. As limitações frequentemente encontradas na prática atual refletem, em geral, limitações da regulamentação, o que enfatiza a importância de introduzir melhorias e de atualizar essa regulamentação. Neste contexto, a presente tese aborda questões relacionadas com os efeitos do ângulo de incidência sísmica durante a análise estrutural de edifícios. Em particular, o principal âmbito da tese é quantificar os efeitos do ângulo de incidência sísmica e fornecer métodos para ter em conta esses efeitos no contexto da avaliação de segurança sísmica de edifícios existentes. Neste contexto, são utilizadas duas abordagens diferentes que dependem da representação da ação sísmica, e o efeito do ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50803
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50803
ND
50803
Εναλλακτικός τίτλος
Performance-based seismic analysis of reinforced concrete buildings accounting for the angle of seismic incidence
Συγγραφέας
Σκουλίδου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
University of Porto
Εξεταστική επιτροπή
Romão Xavier
Bento Rita
Castro José-Miguel
Varum Humberto
Correia António
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Λέξεις-κλειδιά
Κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος; Σεισμική επικινδυνότητα; Τρωτότητα κατάρρευσης κτιρίων; Σεισμικές απώλειες; Πιθανοτική ανάλυση; Ομάδα σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων; Διαστασιολόγηση κτιρίων σε σεισμό; Εκτίμηση αβεβαιότητας
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)