Μελέτη της δημιουργίας μικροπλαστικών, της ανάπτυξης και των χαρακτηριστικών του βιοφίλμ σε πλαστικά απορρίμματα και των αλληλεπιδράσεων μίκρο- και μακροπλαστικών με έναν οργανικό ρύπο, απουσία και παρουσία βιοφίλμ, στο παράκτιο περιβάλλον

Περίληψη

Η ρύπανση από πλαστικά είναι μία από τις πιο κρίσιμες απειλές καθώς και ένα σημαντικό επιστημονικό ζήτημα λόγω της ποικιλίας των αρνητικών επιδράσεών της. Εκατομμύρια τόνοι πλαστικών εισέρχονται στους ωκεανούς και έτσι περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν στους ωκεανούς παγκοσμίως μέχρι το 2050 (σε μάζα). Καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας (~70%), οι ωκεανοί ως δυναμικά συστήματα, μεταφέρουν τα πλαστικά απορρίμματα παντού, καθώς επίσης γίνονται δέκτες της πλαστικής ρύπανσης από άλλα περιβάλλοντα όπως τη χέρσο (π.χ. διαμέσου των παράκτιων ζωνών), την ατμόσφαιρα, τα ποτάμια κλπ. Λόγω της ποικιλίας των συνθηκών, όπως της καταβύθισης των πλαστικών στο θαλάσσιο πυθμένα, του είδους, του μεγέθους, του τεμαχισμού, της αποδόμησής τους κ.α., είναι σημαντικό να κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά των πλαστικών στο περιβάλλον, όπως οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλους ρύπους, μικροοργανισμούς και άλλες παραμέτρους (βιολογικές, χημικές, γεωλογικές και φυσικές).Στη παρούσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Plastic pollution is one of the most critical environmental threats and a significant scientific issue due to the variety of negative effects. Million tons of plastics come into the oceans and thus more plastics than fish is estimated to be in oceans worldwide by 2050 (by weight). Covering the biggest part of our planet (~70%), oceans as dynamic systems, transferring plastic litter in global scale as well as accepting plastic pollution from other environments such as terrestrial (e.g. via coastal zones), atmospheric, riverine, etc. Due to the variety of conditions such as plastic sinking in the sea floor, its type, size, fragmentation, degradation etc, it is important to better understand the behavior of plastics in the environment, such as interactions with other pollutants, microorganisms, and other parameters (biological, chemical, geological, and physical).In the current dissertation, the formation of microplastics, the development, and the characteristics of biofilm on plastic de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50555
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50555
ND
50555
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the formation of microlastics, the development and the characteristics of biofilm on plastic debris and the interaction of micro and macroplastics with an organic pollutant in the absence and presence of biofilm in the coastal environment
Συγγραφέας
Τζιούρρου, Παύλος (Πατρώνυμο: Μιχαλάκης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καραπαναγιώτη Χρυσή
Κορδούλης Χρήστος
Παπαθεοδώρου Γιώργος
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Μαναριώτης Ιωάννης
Μπουρίκας Κυριάκος
Καλογιάννη Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Πλαστική ρύπανση; Υδάτινα Περιβάλλοντα; Ωκεανοί; Θαλάσσια ρύπανση; Παράκτιες ζώνες; Πλαστικές Σακούλες; Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS); Πολυαιθυλένιο Χαμηλής Πυκνότητας (LDPE); Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο (PET); Νανοπλαστικά; Μικροπλαστικά; Μακροπλαστικά; Πλαστική Σκόνη; Παρθένες Νανοπλαστικές Ινες; Πλαστικά Πέλλετ; Πλαστικές Λωρίδες; Μικροοργανισμοί; Βιοφίλμ; Φαινανθρένιο; Ρόφηση; Εκρόφηση; Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης (DRS); Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)