Τοξικότητα αμμωνίας σε αναερόβιους αντιδραστήρες συνεχούς ροής: η βιοενίσχυση ως τρόπος αντιμετώπισης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία μέρη, αυτοτελή και αλληλοσυμπληρούμενα. Στο πρώτο μέρος διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση του Ρυθμού Οργανικής Φόρτισης (OLR) και των συγκεντρώσεων των πτητικών λιπαρών οξέων (VFA) στην παραγωγή CH4 υπό υψηλά επίπεδα αμμωνίας. Τα πειράματα του πρώτου μέρους πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρες συνεχούς ανάδευσης (CTSR) που τροφοδοτούνταν με κοπριά αγελάδας και λειτουργούσαν με διαφορετικά OLRs, που σχετίζονται άμεσα με την αναλογία C/N. Η γλυκόζη χρησιμοποιήθηκε ως ο μοναδικός παράγοντας για διαφοροποίηση και αύξηση του OLR, ενώ διατηρήθηκε ο ίδιος Υδραυλικός Χρόνος Παραμονής (HRT) 26.79 ημερών και στους αντιδραστήρες αυξήθηκε ακαριαία η συγκέντρωση αμμωνίας σε 5 g L-1 από 1.862 g L-1 με την χρήση χλωριούχου αμμωνίου. Η δεύτερη σειρά πειραμάτων πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, όπου σκοπός ήταν η εύρεση της κρίσιμης βιομάζας προκειμένου να επιτευχθεί η βιοενίσχυση. Παράλληλα, προσδιορίστηκε η πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί στην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis consists of three parts, independent and complementary. The first part investigated the interaction of Organic Loading Rate (OLR) and Volatile Fatty Acid (VFA) concentrations in CH4 production under high ammonia levels. The experiments of the first part were performed on Continuous Stirring Tank Reactors (CTSR) fed with cow manure and operating under different OLRs, which are directly related to the C / N ratio. Glucose was used as the sole source for adjustment and increase of OLR, while keeping the same Hydraulic Retention Time (HRT) of 26.79 days and the ammonia concentration was directly increased to 5 g L-1 from 1.862 g L -1 in all the reactors, using ammonium chloride. The second set of experiments was performed on batch reactors and the aim was to identify the critical biomass to achieve a successful bioaugmentation. At the same time, the practice to be followed in the process was identified. In the third part, bioaugmentation was performed in the CSTRs of the first ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50383
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50383
ND
50383
Εναλλακτικός τίτλος
Ammonia toxicity in CSTRs: bioaugmentation as a method to alleviate ammonia toxicity
Συγγραφέας
Χρήστου, Μαρία-Λήδα (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωτσόπουλος Θωμάς
Μόσχου Δημήτριος
Φράγκος Βασίλειος
Καρπούζας Δημήτριος
Σαμαράς Πέτρος
Γεωργίου Πανταζής
Νταρακάς Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Άλλες Γεωπονικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια χώνευση; Τοξικότητα αμμωνίας; Βιοενίσχυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)