Η αρχαιολογία των Νεάντερταλ στη Δυτική Ευρώπη, κατά το ισοτοπικό στάδιο 3: οικολογικές και ανθρωπολογικές προοπτικές

Περίληψη

Η διατριβή αυτή ασχολείται μετην κατοίκηση συγκεκριμένων περιοχών της Δυτικής Ευρώπης, κατά την πρώιμη περίοδο του Ισοτοπικού Σταδίου 3, δηλαδή μεταξύ 60.000 και 40.000 χρόνια πριν από σήμερα. Εξετάζει τα αρχαιολογικά δεδομένα, με έμφαση στα λίθινα εργαλεία,από τη Βρετανία, το Βέλγιο και τη Νοτιοδυτική Γαλλία με σκοπό να φωτίσει την κατοίκηση αυτών των περιοχών, τόσο σε συγχρονικό, όσο και σε διαχρονικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο ερμηνευτικά μοντέλα. Το πρώτο ενσωματώνει αρχαιολογικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ το δεύτερο συνδυάζει τα αρχαιολογικά δεδομένα με εθνογραφικές πληροφορίες από τη ζωή των σύγχρονων κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και την οικολογία των σύγχρονων κοινωνικών σαρκοβόρων ζώων. Τα δύο μοντέλα δοκιμάζονται σε επιλεγμένες θέσεις από τις τρεις περιοχές και η κάθε περιοχή εξετάζεται αρχικά σα μια ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Τα αποτελέσματα για την κάθε θέση συζητούνται ξεχωριστά και στη συνέχεια γίνεται μια συνολική αποτίμηση για την κάθε μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the occupation of selected regions in Western Europe byNeanderthals during the earlier part of Marine Isotope Stage 3 (MIS 3), namely theperiod between c. 60 and 40 kyr ago. It examines the archaeological evidence fromthree different areas, Britain, Belgium and South-Western France aiming tounderstand the occupation in these areas, both at a synchronic and at a diachroniclevel.To achieve this, two models are employed. The first integrates archaeologicaldata with climatic and environmental information; the second integratesarchaeological data with ethnographic information from modern hunter-gatherersand modern social carnivores. Both models are applied to selected sites from eachof the three regions. Each region is initially examined as a separate case study. Theresults for each site are discussed separately and then all the sites are broughttogether at the end of each case study. The collected information from all threeregions is brought together at the end of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50330
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50330
ND
50330
Εναλλακτικός τίτλος
Neanderthal archaeology in MIS 3 Western Europe: ecological and anthropological perspectives
Συγγραφέας
Γαρεφαλάκης, Χαράλαμπος του Στυλιανός
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
University of Southampton
Εξεταστική επιτροπή
McNabb John
Dix Justin
Sturt Fraser
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νεάντερταλ; Λίθινα εργαλεία; Κλιματική αλλαγή; Δυτική Ευρώπη; Ισοτοπικό στάδιο 3; Μετακινήσεις πληθυσμών; Μοτίβα κατοίκησης; Μοτίβα διατροφής
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.