Επικοινωνιακή προσέγγιση της εμπορευματοποίησης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέσα από την εισαγωγή των παιδαγωγικών ΤΠΕ: η περίπτωση της Γαλλίας και η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, η παγκοσμιοποίηση, η ανοιχτότητα και η καθολικότητα του Διαδικτύου, το Web 2.0 και οι εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διδακτική διαδικασία καθώς και στις παραδοσιακές ερευνητικές λειτουργίες εντός των πανεπιστημίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία «διδασκαλία -μάθηση », η αλλαγή στον τρόπο διαμόρφωσης, ανταλλαγής και αξιολόγησης της γνώσης, η εξέλιξη της επαγγελματοποίησης των εκπαιδευτικών και ο μετασχηματισμός του ρόλου, της αποστολής και του τρόπου λειτουργίας των πανεπιστημίων γενικά.Το σύνολο αυτών των μεταβολών σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το θέμα της εισαγωγής και ενσωμάτωσης των παιδαγωγικών ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της εκβιομηχάνισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι παιδαγωγικές ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και στην αλληλεπίδραση των τριών επιπέδων στα οπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ιn the new era of education, the globalization, the openness and the universality of the Internet, the Web 2.0 and the Information Communication Technology (ICT) applications have important implications in the teaching process as well as in the traditional research functions within universities, such as: the redefinition of the participants’ roles in the "teaching-learning" process, the change in the way knowledge is shaped, shared and assessed, the evolution of teacher professionalization and the transformation of the role, the mission and the way universities operate in general.All of these changes are related to a great extent to the issue of the introduction and integration of educational ICT in education and teaching. Within the context of educational globalization and industrialization, ICT plays an important role in the structure and the interaction of the three university levels (micro-level, medium-organizational level, and macro-level), raising at the same time, considerable ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Au coeur des mutations éducationnelles, la globalisation, l’ouverture et l’universalité d’Internet et le Web dit 2.0 mènent à des changements importants dans le processus pédagogique ainsi que dans le fonctionnement de la recherche dans les universités. Citons par exemple la redéfinition des rôles des acteurs dans le processus d’« enseignement-apprentissage », la modification de la manière dont la connaissance est formée, partagée et valorisée, l’évolution de la professionnalisation enseignante, ainsi que la transformation du rôle, de la mission et du fonctionnement des établissements universitaires en général. Tous ces changements sont largement liés aux enjeux de l’insertion et de l’intégration des TICE dans les universités et les enseignements qui y sont produits. Dans le cadre de la mondialisation et de l’industrialisation de l’éducation, les TICE jouent un rôle important dans l’articulation et l’interaction des trois niveaux universitaires (micro, méso-organisationnel et macro), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50290
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50290
ND
50290
Εναλλακτικός τίτλος
An info-communicationnal approach of the commercialization of European universities via the introduction of educational ICT: the French case and the Greek case
Approche info-communicationnelle de la marchandisation des universités européennes via l'insertion des TICE: le cas français et le cas grec
Συγγραφέας
Δημηνίκου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Université de Bourgogne Franche-Comté
Εξεταστική επιτροπή
Galibert Olivier
Bonfils Philippe
Potyrala Katarzyna
Wilhelm Carsten
Ricaud Philippe
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγικές ΤΠΕ; Επικοινωνία των οργανώσεων; Διαμεσολάβηση της γνώσης
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)