Προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: συγκριτική θεώρηση της ελληνικής έννομης τάξης και της ΕΣΔΑ (άρθρο 3)

Περίληψη

Η διατριβή εστιάζει σε δύο κεντρικά ζητήματα, άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους: Το πρώτο – που εκτίθεται στο πρώτο μέρος – είναι η προσέγγιση και παρουσίαση της αρχής της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταρχάς ως φιλοσοφικού ζητήματος αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο στη νομική της διάσταση. Στη διάσταση αυτή ερευνώνται και προσεγγίζονται τα σημεία που η αρχή συναντά το ποινικό δίκαιο. Εκτός αυτού όμως γίνεται και μια ανάλυση της κανονιστικότητας της αρχής, που συνιστά ένα θέμα συνταγματικού δικαίου, προκειμένου να φανεί η δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής της από το νομοθέτη. Το δεύτερο κεντρικό ζήτημα που αποτελεί και το δεύτερο μέρος της διατριβής είναι η ποινική αντιμετώπιση των προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με γενικό τίτλο «H απαγόρευση των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης (ως ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας)». Ο τίτλος αυτός ακολουθεί τη διατύπωση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, η ερμηνεία και η νομολογία του οποίου αποτελεί ένα από τα βασικά «εργαλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis focuses in two central issues:The first, at the beginning of the dissertation, is the approach and presentation of the principle of the protection of human dignity, as a philosophical issue but in its’ legal perspective as well. In this legal aspect the thesis examines the points where the principle meets the criminal law. There is also an analysis of the normative feature of the principle, which consists of a constitutional law issue, in an attempt to find how the principle can be substantially used by the law-maker. The second very important issue, in the second part of the dissertation, is the criminal character of the offences of the human dignity, under the general title “The prohibition of torture, inhuman and degrading treatment (as an issue of human dignity)”. The title follows the formulation of article 3 of the European Convention of Human Rights, the interpretation and the jurisprudence of which consist of the basic directives of the research. In this second part ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41786
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41786
ND
41786
Εναλλακτικός τίτλος
Offences against the human dignity: comparative analysis of the greek law and the ECHR (article 3)
Συγγραφέας
Κιβρακίδου, Άννα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία
Μπιτζιλέκης Νικόλαος
Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ
Χατζηκώστας Κωνσταντίνος
Στεφάνου Παύλος
Μπέκας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια; Ανθρώπινη αξία; Βασανιστήρια; απάνθρωπη μεταχείριση; εξευτελιστική μεταχείριση; αστυνομική βία; Συνθήκες κράτησης; ευάλωτη θέση; Διακρίσεις; θετικές αξιώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
286 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)