Προσομοίωση των μετασχηματισμών φάσης και της εξέλιξης της μικροδομής σε υποευτηκτοειδείς χάλυβες κατά τη διάρκεια ραγδαίων θερμικών κατεργασιών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την επίδραση ραγδαίων θερμικών κατεργασιών σε υποευτηκτοειδείς χάλυβες. Εστιάζει στην επίδραση του (ραγδαίου) ρυθμού αναθέρμανσης και της σύντομης παραμονής στην θερμοκρασία ωστενιτοποίησης στον μετασχηματισμό φερρίτη σε ωστενίτη και στην διαλυτοποίηση των καρβιδίων προκειμένου να εξηγηθεί ο μηχανισμός, που οδηγεί στην ύπαρξη μεικτών μικροδομών με συνύπαρξη μαρτενσίτη, μπαινίτη και υπολειπόμενου ωστενίτη (υπό προϋποθέσεις). Γι αυτό τον σκοπό εξετάσθηκαν συμβατικοί ρυθμοί θέρμανσης (10οC/s) σε αντιδιαστολή με τάχιστους ρυθμούς θέρμανσης (100–300oC/s), ενώ οι θερμοκρασίες ωστενιτοποίησης, που χρησιμοποιήθηκαν κυμαίνονταν μεταξύ 900–1080οC. Η παραμονή στην επιλεγμένη θερμοκρασία ωστενιτοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 2-300s. Οι τάχιστοι (ραγδαίοι) θερμικοί κύκλοι εφαρμόστηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα με χρήση διαστολομετρίας. Για την διερεύνηση χρησιμοποιήθηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. thesis investigates the effect of heating rate and short soaking time in hypoeutectoid steel grades. The present thesis focuses on the effect of heating rate on austenitization of the ferrite to austenite transformation and carbide dissolution in order to shed light in the mechanism that lead to mixed microstructures characterized with co – existence of martensite, bainite and retained austenite under certain conditions. For this purpose a conventional heating rate (10oC/s) was examined for comparison purpose to high heating rates (100 – 300oC/s). For both the reheating followed a peak stay at an austenization temperature, Tpeak, ranging between 900 – 1080oC. The soaking time at the selected peak austenitization temperature varies from 2 – 300s. Lab scale rapid thermal cycles were applied via dilatometry. For the lab scale experiments two steel g ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50030
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50030
ND
50030
Εναλλακτικός τίτλος
Simulation of phase transformations and microstructure evolution in hypoeutectoid steels during ultra-fast heat treatment
Συγγραφέας
Μπουζούνη, Μαριάνθη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Χαλικιά Ηλιάνα
Ξενίδης Άνθιμος
Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Λεκάτου Αγγελική
Τσακιρίδης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Μέταλλα και Κράματα
Λέξεις-κλειδιά
Χάλυβας; Μετασχηματισμοί φάσεων; Μαρτενσίτης; Μπαινίτης; Θερμική κατεργασία; Προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.