Η χριστοκεντρική ωρίμανση και τελειότητα του ανθρώπου (Εφ. 4,13): προσέγγιση της ποιμαντικής θεολογίας του αποστόλου Παύλου και της σύγχρονης συμβουλευτικής ψυχολογίας

Περίληψη

Ο σκοπός της διατριβής ήταν να μελετήσουμε πως φτάνει ο άνθρωπος στη Χριστοκεντρική ωρίμανση και τελειότητα μέσω της Ορθόδοξης θεραπείας και της ψυχοθεραπείας. Μελετήσαμε την προσέγγιση μεταξύ της Ποιμαντικής Θεολογίας του αποστόλου Παύλου και της Ψυχοθεραπείας. Ο απόστολος Παύλος γράφει στις επιστολές του για το πλήρωμα του Χριστού και το δικό μας πλήρωμα και τελειότητα, αναφέραμε ποια είναι η ποιμαντική θεολογία του, και πώς μέσα στην διδασκαλία του βοηθιέται η ψυχή ου ανθρώπου και λυτρώνεται. Έπειτα αναφέραμε συγκεκριμένες θεωρίες της ψυχοθεραπείας, και μελετήσαμε, πιο πολύ, δυο θεωρίες την προσωποκεντρική προσέγγιση του Καρλ Ρότζερ και την Λογοθεραπεία του Βίκτωρ Φράνκλ. Σε άλλο κεφάλαιο αναφέραμε την ποιμαντική συμβουλευτική και την Χριστιανική ορθόδοξη Συμβουλευτική. Στο τέλος παρουσιάσαμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ τους. Κατακλείνοντας την εργασία με αναφορά στην χριστιανική τελειότητα ως κορωνίδα της χριστιανικής συμβουλευτικής, με βάση την διδασκαλία του Μεγάλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to study how man reaches to Christ-centered maturity and perfection through Orthodox therapy and psychotherapy. We studied the approach between Pastoral Theology of the Apostle Paul and Psychotherapy. The apostle Paul writes in his letters about the fullness of Christ and our fullness and perfection, we mentioned how his pastoral theology and his teaching helped the human to be redeemed. Then we mentioned specific theories of psychotherapy, and studied, moreover, two theories, the person-centered approach of Carl Rogers and the Logotherapy of Victor Frankl. In another chapter we mentioned the pastoral counseling and Christian Orthodox Counseling. In the end we presented the differences and similarities between them. Concluding this thesis with a reference to Christian perfection as the crown of Christian counseling, based on the teaching of the Great Saint Basil on self-knowledge, and the essay of Saint Gregory of Nyssa on perfection to the ascetic Oly ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/49727
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49727
ND
49727
Εναλλακτικός τίτλος
The Christ-centered maturity and perfection of man (Eph. 4:13): the approach of pastoral theology by the apostle Paul and contemporary counseling psychology
Συγγραφέας
Κασίρ, Σούζαν του Ελία
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Αθανάσιος
Μητροπούλου Βασιλική
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Παπαδημητρίου Κυριακούλα
Πεπές Ευάγγελος
Ράντζου Μαρία
Καλλιακμάνης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Τελειότητα; Θεραπεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.