Ο Ιστός ως πεδίο γραμματισμού στην εκπαίδευση: εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί και ιστοπληροφόρηση

Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των πρακτικών μέσω των οποίων εκπαιδευόμενοι (φοιτητές) εκπαιδευτικοί αναζητούν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν ιστοπληροφορίες, ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί. Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συγχρονική μελέτη μεικτών μεθόδων έρευνας. Μέσω μεθοδολογικής τριγωνοποίησης, αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα, δομημένη μη συμμετοχική παρατήρηση, ερωτηματολόγιο και ημιδομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 33 τελειόφοιτοι του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν την σχεδόν παντελή απουσία κριτικής προσέγγισης της ιστοπληροφόρησης. Συνολικά και ανεξάρτητα από το σκοπό και τη συνθετότητα των ιστοαναζητήσεων, οι φοιτητές εστιάζουν γενικά σε βραχυπρόθεσμους στόχους, χωρίς διάθεση περαιτέρω διερεύνησης. Βασίζονται αποκλειστικά σε μία εμπορική μηχανή αναζήτησης, την Google, και αποκτούν πρόσβαση κυρίως σε μη εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο. Επιπλέον, επιλέγουν και αξιολογούν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the present study is to explore the practices through which pre-service teachers search, evaluate and use web information resources, both as individuals and as potential teachers. In order to optimally serve this purpose, a one-phase study of mixed research methods was designed and implemented. Data were collected via concurrent triangulation design. Specifically, structured non-participatory observation, questionnaire and semi-structured interviews were conducted. The research participants were 33 fourth-year students of the School of Primary Education of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). The findings of the present study highlight the almost complete absence of a critical approach to web information. Overall, and regardless of the purpose and complexity of their web searches, students generally focus on short-term goals, without demonstrating any willingness for further research. They rely solely on a commercial search engine, Google, and gain acces ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49722
ND
49722
Εναλλακτικός τίτλος
Web literacy in education: teacher education students and web information practices
Συγγραφέας
Μπουγατζέλη, Ευαγγελία του Πασχάλης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Αϊδίνης Αθανάσιος
Ντρενογιάννη Ελένη
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Λιάμπας Αναστάσιος
Γιώτη Λαμπρίνα
Τσιτουρίδου Μελπομένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επιστήμη πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευόμενοι (φοιτητές) εκπαιδευτικοί; Πρακτικές ιστοπληροφόρησης; Μεικτή μέθοδος έρευνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)