Συστήματα Οργάνωσης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): εφαρμογή σε επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

Περίληψη

Η διατριβή αυτή στοχεύει, αρχικά, στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών εφαρμογής ERP (Συστήματα Οργάνωσης Επιχειρησιακών Πόρων) σε ελληνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και στη διερεύνηση των αντίστοιχων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση τόσο των κρίσιμων παραγόντων, όσο και της επιτυχίας ERP από εμπλεκομένους με την εφαρμογή του συστήματος στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις. Τέλος, μελετώνται και προσδιορίζονται οι σχέσεις των δύο παραμέτρων (κρίσιμοι παράγοντες και επιτυχής εφαρμογή), ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα περί της επιτυχούς εφαρμογής του συστήματος στον τομέα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Για την εκπλήρωση του αντικειμενικού σκοπού της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε η σχετική μελέτη σε επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας. Αρχικά, με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου προσδιορίστηκαν οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, και έπειτα ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες σχετικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The initial aim of this thesis is the presentation of the characteristics of ERP (Enterprise Resource Planning Systems) implementation in Greek agricultural processing industries as well as the investigation of Critical Success Factors (CSFs). Τhis investigation constitutes the base for the critical factors’ evaluation and the degree of successful ERP implementation on the part of the members involved in agricultural processing industries. Finally, the relationship between these two parameters (critical factors and degree of ERP success) is studied and defined, so as for useful conclusions, about ERP systems’ success in the field of agricultural processing field, to be presented. In order for this paper’s objective to be fulfilled, relative research on agricultural processing industries of Central Macedonia was conducted. To begin with, critical factors for the successful implementation of ERP systems were derived, using Content Analysis. Subsequently, these critical factors were class ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49564
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49564
ND
49564
Εναλλακτικός τίτλος
Enterprise resource planning systems (ERP): implementation in agricultural processing industries
Συγγραφέας
Κουριάτη, Ασημίνα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρνάρης Θωμάς
Μάνος Βασίλειος
Νάστης Στέφανος
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Βλόντζος Γεώργιος
Λοΐζου Ευστράτιος
Καρελάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
ERP; Συστήματα Οργάνωσης Επιχειρησιακών Πόρων; Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας; Επιτυχής εφαρμογή ERP; Επεξεργασία αγροτικών προϊόντων; Κεντρική Μακεδονία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)