Το λογιστικό - κοστολογικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS) με εφαρμογή στον τραπεζικό τομέα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της πιθανής εφαρμογής του Λογιστικού-κοστολογικού-πληροφορικού συστήματος στις τράπεζες, προκειμέ-νου να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Στις τράπεζες, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ερευνητικές προσπά-θειες αναφορικά με την εξέταση της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου Λογιστικού - κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος, βάσει των πραγματικών αναγκών τους στο διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παρούσα έρευνα προσθέτει σημαντικές σχετικές παραμέτρους και παρέχει βασικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ερευνητική συστηματοποίηση, ενώ επιπλέον παραθέτονται και χρήσιμες πτυχές εφαρμογής. Κατ’ ουσίαν, αφορά στην πρώτη προσπάθεια προσέγγισης και αξιολόγησης των διαφόρων λογιστικών - κοστολογικών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους και αναδεικνύοντας τους παράγοντες, οι οποίοι σχετί-ζο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to investigate the implementation of Accountant - cost estimating system in banks, as a means for correct management and decision making process. In banks, there have not been any systematic research efforts regarding the use of an integrated Accountant - cost estimating informative system based on their real needs within the internationalized financial system. The present study reveals important parameters regarding the use of the above system in banks and provides useful examples of application and data which can be used for further systematic research. The present study is the first attempt to evaluate the various accountant cost - estimating systems, used in the Greek banking sector, by comparing their effectiveness and identifying the factors which are related with it. Moreover, the importance of technology and its contribution in the growth of banking products - service, the legal framework for banking as well as the prospects of Greek banking sy ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15901
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15901
Εναλλακτικός τίτλος
The accountant - cost estimating informative system of administration (MIS) and its application in the banking sector
Συγγραφέας
Αρσένος, Παναγιώτης
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Αγγελής Βασίλειος
Νικολόπουλος Ανδρέας
Βασιλείου Δημήτριος
Χιόνης Διονύσιος
Ηρειώτης Νικόλαος
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Λογιστικό - κοστολογικό πληροφοριακό σύστημα (AIS); Τράπεζες, Πελατοκεντρικό σύστημα; Λογιστική, Αναλυτική; Λογιστική, Γενική; Κοστολόγηση δραστηριοτήτων; Τράπεζες, Κλαδικό λογιστικό σχέδιο (ΚΛΣΤ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
271 σ., εικ.