Η επίδραση της αστικής και περιαστικής γεωργίας στην οικονομία και τη βιωσιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περίληψη

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και η επακόλουθη καταπόνηση των υδάτων επηρεάζει άμεσα την οικονομία και κυρίως τον αγροτικό τομέα, ο οποίος εξαρτάται ευθέως από τη διαθεσιμότητα του νερού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια κατεξοχήν αγροτική οικονομία, αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας αλλά και υποβάθμισης των υδάτων λόγω υπεράρδευσης για την υποστήριξη των καλλιεργειών και κατ' επέκταση απειλούνται η οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής. Η αστική και περιαστική γεωργία δίνουν μια λύση για την οικονομική ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών καθώς υποστηρίζουν τις μικρές (τοπικές) εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν το περιβάλλον μέσω χρηστής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η επίδραση της αστικής και περιαστικής γεωργίας στην οικονομία και τη βιωσιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας, διερευνήθηκε η οικονομική διάρθρωση της π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Climate change is present, and the consequent water stress directly affects the economy and especially the agricultural sector, which depends directly on the availability of water. The Region of Thessaly, a predominantly agricultural economy, faces problems of water scarcity and water degradation due to over-irrigation to support crops which consequently threatens the economic and environmental sustainability of the region. Urban and peri-urban agriculture provide a solution for the economic resilience of local economies as they support small (local) food supply chains, enhance social cohesion and protect the environment through sound natural resource management. Therefore, in this doctoral dissertation the impact of urban and peri-urban agriculture on the economy and sustainability of the Region of Thessaly was examined. To assess economic sustainability, the economic structure of the region was investigated, and special emphasis was given to the agricultural sector and the individual ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49500
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49500
ND
49500
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of urban and peri-urban agriculture on the economy and sustainability of Region of Thessaly
Συγγραφέας
Γκάτσικος, Αλέξανδρος του Αστέριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Μάττας Κωνσταντίνος
Σέμος Αναστάσιος
Τσακιρίδου Ευθυμία
Ψαλτόπουλος Δημήτριος
Λοΐζου Ευστράτιος
Παπαδάς Χρήστος
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
Υδατικό αποτύπωμα; Υδατικοί πολλαπλασιαστές; Πίνακας εισροών-εκροών; Αγροτική πολιτική; Περιφερειακή ανάπτυξη; Ανάλυση επιπτώσεων; Αστική γεωργία; Βιωσιμότητα / αειφορία; Φαινόμενο της αναπήδησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)