Φυσιογνωμία ζωοτεχνικής και οικονομικής διαχείρισης κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διατριβής ήταν η αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης ζωοτεχνικής και οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζεται στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης έγινε μέσω (α) της διερεύνησης των σημαντικότερων ζωοτεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής που επιδρούν στην οικονομικότητα και παραγωγικότητα του κλάδου (β) της διαμόρφωσης μίας τυπολογίας που αφορά στο δομικό χαρακτηρισμό του παραγωγικού συστήματος και (γ) του προσδιορισμού της τεχνικής αποτελεσματικότητας (ΤΕ) και της αποτελεσματικότητας κλίμακας (SE) των εκμεταλλεύσεων ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Η καταγραφή των μεταβλητών έγινε με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από ένα στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα, κατά Neyman, 110 πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η στρωμάτωση έγινε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), ανά τάξη μεγέθους και μέσω του καναλιού διάθεσης των σφαγιασθέντων ορνιθίων. Τα πρωτογενή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was the detailed recording of the existing zootechnical and financial management applied in broiler poultry farms in the Region of Epirus. The current situation was captured through (a) the investigation of the most important zootechnical and economic characteristics of broiler farming affecting the economy and productivity of industry (b) the formation of a typology concerning the structural characterization of the production system and (c) determining the technical efficiency (TE) and scale efficiency (SE) of broiler farms. The variables were recorded based on data from a stratified random sample according to Neyman’s methodology of 110 poultry farms. The stratification was done at the level of Regional Unit (R.U.), by order of size and through the disposal channel of the slaughtered chickens. The primary data were collected through questionnaires recording the main characteristics of each farm that concerned (a) the applied managerial practices, (b) the financ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49423
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49423
ND
49423
Εναλλακτικός τίτλος
Profile of zootechnical and financial management of broiler chicken production in the region of Epirus, Greece
Συγγραφέας
Χατζηζήσης, Λάμπρος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Ντότας Δημήτριος
Αγγελόπουλος Σταμάτιος
Γιάννενας Ηλίας
Αυδή Μελπομένη
Μπόσης Ιωάννης
Σεργάκη Παναγιώτα
Μητσόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής ➨ Επιστήμη ζωικής παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Εκμεταλλεύσεις ορνιθίων κρεοπαραγωγής; Τεχνικοοικονομική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)