Επίδραση ενός νέου τύπου εκτροφής ελεύθερης βοσκής αυγοπαραγωγών ορνίθων στις αποδόσεις και την ποιότητα των αυγών τους

Περίληψη

Η διατριβή αυτή είχε σαν σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης του εμπλουτισμού ενός λειμώνα, με την καλλιέργεια βασιλικού (Οcimum basilicum) και δυόσμου (Mentha spicata), στις αποδόσεις αυγοπαραγωγών ορνίθων που εκτρέφονται σε συνθήκες Ελεύθερης Βοσκής και την ποιότητα των παραγόμενων αυγών. Για την παραπάνω διερεύνηση, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικοί και ανεξάρτητοι πειραματισμοί. Στον πρώτο πειραματισμό, τα αρωματικά φυτά συγκαλλιεργήθηκαν σε αντίστοιχα τμήματα του λειμώνα. Χρησιμοποιήθηκαν 90 όρνιθες, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με τρεις υποομάδες η καθεμία. Στην ομάδα των μαρτύρων (Μ), όπου οι όρνιθες είχαν πρόσβαση στο λειμώνα όπου υπήρχε μόνο γράστη και στην ομάδα των αρωματικών φυτών (Α), όπου οι όρνιθες είχαν πρόσβαση στον εμπλουτισμένο με βασιλικό και δυόσμο λειμώνα. Στο δεύτερο πειραματισμό, τα αρωματικά φυτά καλλιεργήθηκαν χωριστά, σε αντίστοιχα τμήματα του λειμώνα. Χρησιμοποιήθηκαν 90 όρνιθες, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες, με δύο υποομάδες η καθεμία. Στην ομάδα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present thesis was to evaluate the effect of the enrichment of a pasture area with the cultivation of basil (Οcimum basilicum) and spearmint (Mentha spicata), on free range laying hens’ performance and egg quality. For this evaluation, two consecutive and independent experiments were carried out. In the first experiment, aromatic plants were co-cultivated in respective parts of the pasture area. Ninety layers were randomly assigned to two treatment groups, of three replicates each. In treatment C (control) hens had access on a pasture area where common grass was used, while in treatment AP (aromatic plants) hens had access on an enriched pasture area where common grass and both basil and spearmint were cultivated. In the second experiment, aromatic plants were separately cultivated in respective parts of the pasture area. Ninety layers were randomly assigned to three treatment groups consisted of two replicates each. In treatment C (control) hens had access on a pa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37828
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37828
ND
37828
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of a new type of free range laying hens' system on hens' performance and egg quality
Συγγραφέας
Κοσμίδου, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Κτηνιατρική. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Φορτομάρης Πασχάλης
Αρσένος Γεώργιος
Σωσσίδου Ευαγγελία
Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα
Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη
Γεωργοπούλου Ιωάννα
Άμπας Ζαφείρης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ελεύθερη βοσκή; Αυγοπαραγωγές όρνιθες; Αρωματικά φυτά; Βασιλικός; Δυόσμος; Ποιότητα αυγού; Εμπλουτισμός λειμώνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
306 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)