Το όν της γνώσης και η γνώση του όντος στον Πλάτωνα

Περίληψη

Ο Σωκράτης, στους πρώιμους διαλόγους, επιχειρεί προσέγγιση των ηθικών εννοιών χωρίς να τις κατονομάζει ως Ιδέες. Κυριαρχούν οι ‘’Σωκρατικοί Ορισμοί’’, η προσέγγιση και η τυπολογία της προσέγγισής τους, η διάκριση του ερωτήματος ‘’τι είναι Χ’’ από το ερώτημα ‘’τι είναι το Χ’’ , ο ‘’Έλεγχος’’. Ο φιλόσοφος ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο της απάντησης (‘’θέση’’) καθώς και το ποιόν του ανθρώπου που απαντά (‘’πρόσωπο’’). Στον Μένωνα η απορία και η έλλειψη δυνατότητας προσέγγισης της γνώσης συνεχίζεται, ωστόσο ο Σωκράτης απαντά με την ανάμνηση και την συμφυή με αυτήν θεωρία της αθανασίας της ψυχής, ενώ και στον Φαίδωνα τα επιχειρήματα της αθανασίας της ψυχής εξακολουθούν να είναι παρόντα. Επιχειρείται επαναπροσδιορισμός του ζητήματος της πραγματικότητας σε μια νέα πορεία, δεύτερος πλους, στο πλαίσιο μιας νέας διαλεκτικής έρευνας, στην οποία εισάγονται οι Ιδέες ως αιτίες των όντων. Είναι ποιητικό αίτιο η Ιδέα ή απλά είναι μια ‘’λογική αιτία’’; Ο Πλάτωνας, από την Πολιτεία και μετά, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Socrates, in the early dialogues, attempts to approach moral concepts without naming them as Ideas. The "Socratic Definitions" dominate, the approach and the typology of their approach, the distinction of the question "what is X" from the question "what is the X", the "Control". The philosopher is interested in the content of the answer ("position") as well as who the person answering is ("person"). In Meno the skepticism (απορία) and the lack of possibility of approaching knowledge continues, however Socrates answers with the recollection and the theory of the immortality of the soul attached to it, while in Phaedo the arguments of the immortality of the soul are still present. An attempt is being made to redefine the question of reality in a new course, «δεύτερος πλους», in the frame of a new dialectical research, in which Ideas are introduced as causes of beings. Is the Idea an agent or is it just a "logical cause"? Plato, from the “Republic” (Πολιτεία), proceeds to reverse the cogn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49395
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49395
ND
49395
Εναλλακτικός τίτλος
The being of knowledge and the knowledge of being in Plato
Συγγραφέας
Λαλιώτης, Στέργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κάλφας Βασίλειος
Ζωγραφίδης Γεώργιος
Δόικος Παναγιώτης
Λαμπρέλλης Δημήτριος
Πενολίδης Θεόδωρος
Γκολίτσης Παντελής
Σταυριανέας Στασινός
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Ιδέα; Αίσθηση; Ον; Αγαθό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)