Ανθρωπιστικό καθεστώς και συναφείς άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάστηκαν οι άδειες διαμονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς κυρίως λόγους σε συγκεκριμένες ευάλωτες κατηγορίες προσώπων που χρήζουν έννομης προστασίας. Η σχετική δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αναπτύχθηκε στην εθνική μας νομοθεσία σταδιακά, καθώς η ανάγκη για την ειδικότερη προστασία των πληθυσμιακών αυτών ομάδων και η συνέχιση της παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια άρχισε να γίνεται επιτακτική, ερειδόμενη στην αδυναμία των προσώπων αυτών να υπαχθούν σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών διαμονής που προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, σε συνδυασμό με την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας τους. Παράλληλα, η επί μακρό χρονικό διάστημα παράτυπη διαμονή ορισμένων πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και η μετάπτωση αρκετών από αυτούς από νόμιμα διαμένοντες σε παράτυπα διαμένοντες λόγω λήξης των αδειών διαμονής που νόμιμα κατείχαν ή που εξέπεσαν της νομιμότητας εξαιτίας άλλων σοβαρών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this doctoral thesis, residence permits issued on humanitarian grounds, mainly to specific vulnerable categories of persons in need of legal protection, were examined. The relative possibility of issuing a residence permit on these grounds was gradually developed in Greek legislation, as the need for special protection of these population groups and their continued stay in Greek territory became imperative. Their legal protection is based on the inability of these persons to be subject to any of the other categories of residence permits provided by current national legislation, together with the need to effectively protect them. At the same time, long-term irregular stay of third-country nationals in Greece, as well as the transition of several of them from legal residents to irregular residents due to the expiration of residence permits they once held or were deducted from legality due to other serious reasons, has led to the adoption by the state, as an alternative, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49361
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49361
ND
49361
Εναλλακτικός τίτλος
Ηumanitarian status and related residence permits for third-country nationals
Humanitärer status und damit verbundene Aufenhaltstitel für Drittstaatsangehörige
Συγγραφέας
Βαραδίνης, Δημήτριος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Παπασιώπη-Πασιά Ζωή
Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Βασιλακάκης Ευάγγελος
Σαχπεκίδου Ευγενία
Κούρτης Βασίλειος
Τσούκα Χρυσαφώ
Σταματιάδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Aνθρωπιστικό καθεστώς; Άδειες διαμονής; Πολίτες τρίτων χωρών; Ανθρώπινα δικαιώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)