Φιλία και δικαιοσύνη στον Αριστοτέλη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιέχει τρία κεφάλαια: 1. Δικαιοσύνη, 2. Ηδονή, 3. Φιλία. Τα τρία αυτά θέματα προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της συνεισφοράς τους στην κατανόηση της πιο θεμελιώδους αρχής της πολιτικής επιστήμης, της ευδαιμονίας, που ταυτόχρονα είναι και το τέλος ή ο σκοπός στον οποίο στοχεύει η πρακτική γνώση. Παρά τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο υποψήφιες για τον άριστο βίο, τη φρόνηση και τη σοφία, η ανάλυσή μου και στα τρία κεφάλαια εστιάζει στους τρόπους της αλληλοδιαπλοκής τους και στον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν την οπτική του πράττοντος (πρωτοπρόσωπη οπτική) και την οπτική του θεατή (τριτοπρόσωπη οπτική), αντίστοιχα. Οι λεγόμενες πολιτικές αρετές παρέχουν το κατάλληλο έδαφος για την εξέταση των παραπάνω επιστημολογικών ζητημάτων λόγω της ταλάντευσης που παρουσιάζουν ανάμεσα στην πόλη, από την μία πλευρά, και στην ψυχή, από την άλλη.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is divided into three chapters: 1. Justice, 2. Pleasure, 3. Friendship. All three topics are seen from the point of view of their contribution to our understanding of the most fundamental starting point of political science, happiness (eudaimonia); for happiness is the archê and at the same time the telos, the end at which practical knowledge aims. That is to say, they are seen as pointing to complementary presuppositions in order for human moral agency to flourish. Despite the tensions between the two candidates for the best/happiest way of life, phronêsis and sophia, my analysis in all three chapters focuses on the modes of their intertwinement and in the way they determine, respectively, the perspective of the agent (first-person perspective) and the perspective of the spectator (third-person perspective). As the title of my dissertation implies, the above epistemological issues are elaborated within the context of the so-called civic virtues which provide t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/49081
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49081
ND
49081
Εναλλακτικός τίτλος
Friendship and justice in Aristotle
Συγγραφέας
Βεργούλη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Χαρίδημος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κόντος Παύλος
Destree Pierre
Χατζησταύρου Αντώνιος
Θανασάς Παναγιώτης
Ιεροδιακόνου Αικατερίνη
Μπάλλα Χλόη
Reeve C.D.C
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Αριστοτέλης (384-322); Φιλία; Δικαιοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
168 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.