Εκτίμηση περιβαλλοντικών γεωχημικών συνθηκών της περιοχής του λιμένα Πατρών

Περίληψη

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παρούσας έρευνας, που έχει ως βασικό σκοπό την διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών του λιμένα Πατρών, μελετήθηκαν οι επικρατούσες συνθήκες υπό την άποψη της ρύπανσης του αέρα με σωματίδια εκπεμπόμενα από τα πλοία, οι παράμετροι που επηρεάζουν την υδάτινη στήλη καθώς επίσης και η ποιότητα του νερού της βροχής. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συγκεντρώσεων των σωματιδίων του αέρα, των πνεόντων ανέμων, της ταχύτητας τους καθώς και της διεύθυνσής τους σε τέσσερις θέσεις (Α,Β,Γ & Δ) του λιμένα, ενώ μελετήθηκε και η χημική σύσταση αυτών. Επίσης, διερευνήθηκαν σε οκτώ σταθμούς στον λιμένα και γειτονικά από αυτόν, τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού με βάση φυσικοχημικές παραμέτρους στην υδάτινη στήλη. Ακόμα, έγινε δειγματοληψία νερών της βροχής από έξι σταθμούς γειτονικά του λιμένα και την πόλη των Πατρών και προσδιορίστηκε η ποιότητα του νερού της βροχής μετά από ανάλυση σημαντικών ιόντων και προσδιορισμού του pH σε αυτά. Τα αιωρούμεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work was conducted according to the research program planned for the degree of Ph.D. aiming at the investigation of the environmental conditions prevailing at the old Patras port. The atmospheric particulate matter produced mainly by the petroleum combustion is emitted from ships entering and leaving the port. For this reason, the air particulate matter (PM) concentration was measured from July 7. 2008 to September 1. 2008 in order to study the factors affecting the level of the PM in the air and to evaluate the possible consequences on air quality in the port area.Generally, huge quantities of PM are produced annually by ship emissions of the International Navigation, totaling 90,000 vessels, crossing seas and the oceans. This particulate matter differs from the corresponding generated in the cities and generally in the urban and rural areas, due to their different origin and source. The differentiation of the particles can be accomplished using different methods. V o ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48986
ND
48986
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of environmental geochemical conditions in the Patras port
Συγγραφέας
Αποστολοπούλου, Αικατερίνη-Αγγελική του Νικόλαος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Εξεταστική επιτροπή
Βαρνάβας Σωτήριος
Κουτσούκος Πέτρος
Αγγελίδης Μιχαήλ
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης
Λεοτσινίδης Μιχαήλ
Αργυρίου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα αέρα; Αιωρούμενα σωματίδια; Θερμοκρασία; Διεύθυνση ανέμου; Εκπομπές πλοίων; Σύσταση σωματιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xxxiv, 402 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.