Η εφαρμογή της θεωρίας του Deming σχετικά με την διοίκηση ποιότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να: (α) αξιολογηθεί ο βαθμός εφαρμογής της Μεθόδου Διοίκησης του Deming στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, (β) να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης πιστεύουν ότι η Μέθοδος Διοίκησης του Deming προσθέτει αξία στον οργανισμό τους, (γ) να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο τα διοικητικά στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης έχουν την πρόθεση να εφαρμόσουν τη Μέθοδο Διοίκησης του Deming στην υπηρεσία τους στο μέλλον, (δ) να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο τα διοικητικά στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης είναι ικανοποιημένα από το επίπεδο της οργανωσιακής επίδοσης όπως μετρήθηκε με τα επίπεδα ικανοποίησής τους σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επίδοσης των οργανισμών τους (στόχοι, ανθρώπινοι πόροι, προμηθευτές, βελτιώσεις) και (ε) να εξεταστεί η συσχέτιση μεταξύ των βασικών παραγόντων της Μεθόδου Διοίκησης του Deming («Deming στο Ανθρώπινο Δυναμικό», «Deming στην Ηγεσία», «Deming στην Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση», ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary purposes of this study were: (a) to evaluate to what extent the Deming Management Method is being implemented in Greek Public Administration; (b) to ex-amine to what extent the administrative executives of Greek Public Administration believe that Deming Management Method adds value to the organizations of Greek Public Administration; (c) to study to what extent the administrative executives of Greek Public Administration have the intention to implement Deming’s Management Method in their organizations in the future; (d) to investigate to what extent the administrative executives of Greek Public Administration are satisfied from the level of organizational performance as measured by satisfaction levels in relation to the key performance indicators of their organizations (goals, human resource, suppliers, improvements) and (e) to examine the relationship between the key factors of Deming Management Method (Deming on People, Deming on Leadership, Deming on Education and Traini ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48965
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48965
ND
48965
Εναλλακτικός τίτλος
The implementation of Deming’s theory of quality management in greek public administration
Συγγραφέας
Σιούτου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Κριεμάδης Αθανάσιος
Τραυλός Αντώνιος
Βέρδης Αθανάσιος
Δουβής Ιωάννης
Βροντού Ουρανία
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση ποιότητας; Μέθοδος διοίκησης του Deming; Ελληνική δημόσια διοίκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)