Η σχέση λογικού και ιστορικού στο γίγνεσθαι της διαλεκτικής λογικής: επιστημολογικές έρευνες στο έργο των Χέγκελ, Μαρξ και Βαζιούλιν

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η διαλεκτική λογική ως αναπτυξιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι διαρθρωτικοί μετασχηματισμοί της διαλεκτικής λογικής κατά τη διαδικασία της ιστορικής της ανάπτυξης, υπό το πρίσμα της σχέσης λογικού και ιστορικού. Έτσι, επιχειρείται ο εντοπισμός και η εξέταση του μηχανισμού ανάπτυξης της διαλεκτικής λογικής. Η διαλεκτική λογική διερευνάται ως μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, δηλαδή ως μεθοδολογία διερεύνησης του οργανικού όλου, η οποία έχει τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Ως εκ τούτου, η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά σε εκείνα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα στα οποία η διαλεκτική λογική έχει τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Έως το νυν στάδιο ανάπτυξης της φιλοσοφίας και της επιστήμης, τα μοναδικά έργα στα οποία η διαλεκτική λογική αποκτά τη μορφή της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο είναι το συνολικό φιλοσοφικό σύστημα του Γκ. Χέγκελ, το οποίο συμπυκνώνεται σε καθαρή μορφή στην « ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present Dissertation dialectical logic is examined as a developmental process. Specifically, the structural transformations of dialectical logic are examined within the process of its historical development, from the point of view of the relation between the logical and the historical. Thus, an attempt to detect and examine the mechanism of the development of dialectical logic is to be undertaken. Dialectical logic is examined as a methodology of scientific research, meaning as a methodology of examining the organic whole, which has the form of the ascent from the abstract to the concrete. Hence, our research here focuses exclusively on those philosophical and scientific works in which dialectical logic has the form of the ascent from the abstract to the concrete. Until the current stage of development in philosophy and science, the only works in which dialectical logic takes the form of the ascent from the abstract to the concrete is Hegel’s entire philosophical system, which i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48931
ND
48931
Εναλλακτικός τίτλος
The relation between logical and historical in the becoming of dialectical logic: epistemological investigations in the works of Hegel, Marx and Vazulin
Συγγραφέας
Νίνος, Ιωάννης του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Πατέλης Δημήτριος
Δαφερμάκης Εμμανουήλ
Παυλίδης Περικλής
Χρύσης Αλέξανδρος
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Μουστάκης Βασίλειος
Νουστόπουλος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές ΕπιστήμεςΦιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία ➨ Ιστορία και Φιλοσοφία της επιστήμης
Λέξεις-κλειδιά
Διαλεκτική λογική; Λογικό και ιστορικό; Ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο; Ιστορικότητα; Επιστήμη της λογικής; Κεφάλαιο; Η λογική της ιστορίας; Οργανικό όλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
628 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα