Χαρακτηριστικά και επίδοση διαύλων ΜΙΜΟ για δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, σκοπεύει στον χαρακτηρισμό και στη μοντελοποίηση σε κινητά & σταθερά δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών, με υψηλές γωνίες ανύψωσης, σε αστικά περιβάλλοντα διάδοσης, εντός και εκτός κτηρίου. Με βάση τα πρωτογενή μετρητικά δεδομένα ενός διπλά πολωμένου διαύλου MIMO, που προήλθαν από μετρήσεις επίγειων κινητών δορυφορικών ζεύξεων σε αστικό περιβάλλον με χρήση ενός Αερόπλοιου, αναπτύσσονται ποικίλες μέθοδοι επεξεργασίας που οδηγούν σε καινοτόμα θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, τα οποία δύναται να αποτελέσουν βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και τον σχεδιασμό δορυφορικών και στρατοσφαιρικών δικτύων νέας γενιάς. Αρχικά εξετάζεται ο διαχωρισμός και κατόπιν ο χαρακτηρισμός των διαλείψεων μεγάλης και μικρής κλίμακας, αφού προηγηθεί ο υπολογισμός της χωρικά τοπικής μέσης λαμβανόμενης ισχύος. Υπολογίζονται τα στατιστικά στοιχεία 1ης & 2ης τάξης και γίνεται σύγκριση των μετρήσεων με διαφορετικές στατιστικές κατανομές, με την βέλτιστη προσαρμογή να επιβεβαιώνεται με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation aims at the characterization and modeling of mobile & fixed satellite communication systems, with high elevation angles, in urban propagation environments, in indoor and outdoor locations. Having in our possession data of a dual polarized MIMO channel, that were obtained from a measurement campaign aiming at terrestrial and mobile satellite links in an urban environment using an Airship, we are given the opportunity to follow various processing methods that lead to innovative theoretical and practical results. These form the basis for further development and design of the new generation of satellite and stratospheric networks. Initially, the separation of the received signal into large and small scale fading is carried out, and then the characterization of each of them seperately is examined. The 1st & 2nd order statistics are calculated and the measurement data are compared with known statistical distributions, while the best fit is being confirmed by the Kullback-Le ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48810
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48810
ND
48810
Εναλλακτικός τίτλος
Characteristics and performance of MIMO channels for satellite communication systems
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Βίκτωρ (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Κανάτας Αθανάσιος
Ευθύμογλου Γεώργιος
Αλεξίου Αγγελική
Ρούσκας Άγγελος
Βουγιούκας Δημοσθένης
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Μπίθας Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Επικοινωνίες
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Μηχανική και συστήματα επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνίες
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Υπολογιστές, Υλικό (hardware) και Αρχιτεκτονική
Λέξεις-κλειδιά
Μετρήσεις δορυφορικού ραδιοδιαύλου MIMO; Κανάλι διπλής πόλωσης; Χαρακτηρισμός ραδιοδιαύλου; Χωρητικότητα διαύλου; Ιδιότητες συσχέτισης; Οιονεί στατική περιοχή; Μοντελοποίηση διαύλου; Μοντέλο πολλαπλών σκεδάσεων; Απόσταση πινάκων συσχέτισης; Μοντέλο Kronecker; Μοντέλο Weichselberger; Μοντέλο Ikegami; Απώλειες διείσδυσης σήματος σε κτήριο; Επεξεργασία σημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiv, 161 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)