Ιστοτεχνολογική ανάπτυξη εξατομικευμένου χόνδρινου εμφυτεύματος από ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού, σε τρισδιάστατο εκτυπωμένο ικρίωμα με χρήση προηγμένων μεθόδων κατασκευής CAD/CAM και βιοαντιδραστήρα

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ‘προσθετικής κατασκευής’ (Additive Manufacturing) και συγκεκριμένα η μοντελοποίηση με απόθεση τήξης (FDM) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) για την κατασκευή τρισδιάστατων τυπωμένων ικριωμάτων πολυκαπρολακτόνης διαφορετικών γεωμετρικών πόρων και μικρο-αρχιτεκτονικής δομής. Παρουσιάστηκε μια συγκριτική ανάλυση ανάπτυξης υαλοειδούς χόνδρου από διαφοροποιημένα μεσεγχυματικά κύτταρα προερχόμενα από ανθρώπινο λιπώδη ιστό (hADMSCs) σε τρία διαφορετικά και πρωτότυπα ικριώματα στην εσωτερική δομή τους. Αξιολογήθηκε ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων, ο εποικισμός και η διαφοροποίησή τους, σε σχέση με τη δομή του κάθε ικριώματος, καθώς και οι μηχανικές ιδιότητες των τελικών κατασκευών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο στην μάκρο- όσο και στην μίκρο-αρχιτεκτονική, για την βέλτιστη χονδρογενή διαφοροποίηση, ως μία σημαντική παράμετρος που δεν έχει μελετηθεί καλά στη βιβλιογραφία. Μεταξύ των τριών ικριωμάτων που δοκιμάστηκαν, το RO45 ήταν ευνοϊκότερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Additive Manufacturing was used to fabricate 3D-printed poly (ε-caprolactone) scaffolds of different geometry topologies and porosities. A comparative analysis was made to present hyaline cartilage development from human Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells (ADMSCs) on three different, newly designed scaffold geometry patterns. All scaffolds were examined for cell proliferation, colonization, and differentiation, in relation to the scaffold's structure, as well as to the mechanical properties of the final constructs. Emphasis was given on the scaffold’s microarchitecture and macroarchitecture, for optimal and enhanced chondrogenic differentiation, as an important parameter, not well studied in the literature. Among the three patterns tested, RO45 was the most favorable for chondrogenic differentiation, whereas 3DHC better supported cell proliferation and scaffold penetration, exhibiting also the highest rate of increase of the final construct’s mechanical properties. It is con ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48740
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48740
ND
48740
Εναλλακτικός τίτλος
Cartilage tissue regeneration on a 3D-printed scaffold from human adipose-derived mesenchymal stem cells, using advanced CAD/CAM manufacturing techniques and a bioreactor
Συγγραφέας
Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Φυσιολογίας Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κριτής Αριστείδης
Μάνθου Μαρία-Ελένη
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Δεμίρη Ευτέρπη
Τσιρίδης Ελευθέριος
Παπαδόπουλος Περικλής
Ασημοπούλου Ανδρεάνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική ➨ Μηχανική κυττάρων και ιστών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική ➨ Βιοϊατρική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία ➨ Βιο- υλικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Βασική ιατρική, γενικά
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Ιστολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρθρικός χόνδρος; Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα; Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing); Ικριώματα μηχανικής ιστών (scaffolds); Βιοϋλικά; Πολυκαπρολακτόνη; Βιοαντιδραστήρας; CAD/CAM; Μηχανική ιστών (Ιστομηχανική); Υαλοειδής χόνδρος; Κολλαγόνο; Αναγεννητική ιατρική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
252 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)